Årsstudium 1-årig, Ålesund

Forkurs for ingeniørutdanning

– Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)


Opptakskrav

Én av følgende kombinasjoner:

  • Fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger.
  • Generell studiekompetanse
  • Grunnskole og minst 5 års praksis

Søknad: Lokalt opptak. Fristen er 15. april.


Tidligere poenggrenser ved hovedopptak

2017–32,5
2016–32,5

2017–38,1
2016–32,5

2017–38,1
2016–32,5


Poengberegning

Søkere rangeres etter summen av tre poengtyper: Karakterpoeng, praksispoeng og poeng for fagbrev. Konkurransepoengene er summen av de tre poengtypene:

Karakterpoeng

Alle karakterer på vitnemålet for opptakskravet inngår, summeres og deles på antall karakterer og multipliseres med faktor 10. 

Praksispoeng

Det gis 0,3 poeng  tillegg for hver måned (maks 10,8 poeng -3 år -) folkehøgskole, avtjent førstegangstjeneste og/eller utdanning/yrkespraksis utover opptakskravet.

Attest fra arbeidsgiver må inneholde: Stillingsandel (hel stilling - 100%, deltid f.eks. 60%) og fra - til dato.

Poeng for fagbrev

Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som dokumenterer fagbrev. Det blir ikke gitt poeng utover dette.

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: 252FK
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Ålesund

Institutt for IKT og realfag