Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

– Studiets oppbygging

Normert studietid er tre år fordelt på seks semester (til sammen 180 studiepoeng). Studiet er delt i tre studieretninger: konstruksjon, vei og vann. Alle disse er nært knyttet opp mot behovene i næringslivet. I tillegg til tett samarbeid med bedrifter gjennom bacheloroppgaven, kan du også ta 10 studiepoeng praksis i 5. semester.


Emner og innhold

Første år er felles for alle tre studieretningene, og gir deg en innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse, tradisjonelle basisfag innen planlegging, konstruksjon, etablering og bruk av kart, opplæring i bruk av digitale verktøy i tillegg til de grunnleggende fagene i matematikk, fysikk og kjemi.

Arbeidsformene er mindre prosjekt- og arbeidsoppgaver, ekskursjoner, forelesninger og litteraturstudier. Du får opplæring i forskjellige arbeidsmetoder, og grunnopplæring i digitale verktøy. Hensikten er at studentene etter det første året skal ha basiskunnskap og forstå helheten i byggingeniørens arbeid.

I andre studieår får du innføring i grunnleggende ingeniørfag innen bygg. Du kan velge mellom fagene byggeteknikk/materiallære, konstruksjonslære/statikk, vegbygging, vann- og avløpssystemer og geoteknikk, eller starte på en spesialisering innenfor vann- og miljøteknikk. Ved siden av forelesninger og ekskursjoner vil du jobbe med større prosjektoppgaver knyttet til laboratorieøvinger og litteraturstudier.

I tredje år, femte semester, skal du velge minst 30 studiepoeng og videre fordypning innen studieretningsfag. Dette kombineres med valgfag fra de andre studieretning eller fra andre fagområder. Du kan også ta reise på utveksling i dette semesteret. Det vil på dette nivået stilles større krav til selvstendig arbeid. I 6. semester avsluttes studiet med en bacheloroppgave, som vanligvis utføres i samarbeid med arbeidslivet.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan