Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

To studenter ved maskin

Om byggingeniør

Vær med å forme omgivelsene rundt deg. Bygninger, broer, offshorekonstruksjoner og veier skapes av byggingeniører. Med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra en moderne infrastruktur.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til denne utdanningen, kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 42,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med utbygging av hus, broer, veier, vann og avløp over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.


Studiets oppbygging

Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk, mekanikk, fysikk og kart og landmåling.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 023
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 42,5
Ordinær: 44,0

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.