Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00,  velkomstseremonien starter kl. 11:00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet. Samlingen til institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) finner sted i gymsalen.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Torsdag 16. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 11:00-11.45 Auditorium Fogdegården Kurs i Blackboard og studentweb for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Kl. 12.00 Rådhusplassen Lunsj med ordfører, i regi av fadder. Bussavgang fra NTNU kl. 12.00

Fredag 17. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:00-11:30 Auditorium Fogdegården

Felles samling for alle nye studentar ved institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, v/instituttleder.

 

Presentasjon av programansvarlige, og samling i etterkant på grupperom:

 

A334 - Nautikk, bachelor
A335 - Skipsdesign / Produkt- og systemdesign, bachelor
B229 - Skipsdesign / Produkt- og systemdesign, master
Auditorium Sukkertoppen - Shipping Management, bachelor / Shippingledelse, årsstudium
Auditorium Aksla - Byggingeniør, bachelor
B228 - Vann- og miljøteknologi, bachelor

 

Mandag 20. august

Tidspunkt  Sted Aktivitet
Kl. 09:30-13:00 Auditorium Brosundet

Instituttet inviterer til felles samling for alle nye studenter. Vi samles i auditorium Brosundet der det blir kort informasjon om dagens program og inndeling i grupper. Deretter går vi til Norsk Maritimt Kompetansesenter der vi prøver å gi et innblikk i mulighetene som ligger i fremtidens yrkesliv. Vi avslutter med lunsj i kantina på NMK.

Praktisk informasjon om PC

I byggstudiet er undervisningen i dataprogrammene AutoCad, Revit og Synchro 4D basert på bruk av PC med Windows operativsystem.  Noen (ikke alle) opplever problemer med disse programmene på MAC med installert Windows. Disse problemene er ikke løst. For å være sikker på å unngå eventuelle problemer med å kjøre AutoCAd og Revit, er det tryggest at du velger en PC med Windows operativsystem.

Velkomstdag for jenter 14. august

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Jenteprosjektet Ada til velkomstdag for de nye jentene. Her får du møte de andre jentene som skal gå på samme studieprogram som deg og jentene fra de studiene som ligger nærmest ditt eget. 

Du får informasjon om de ulike tilbudene som Jenteprosjektet Ada har til jentene på studiene og du får en snikktitt på NTNU, før det braker løs for alvor.

Denne dagen er et frivillig tilbud; du går ikke glipp av noe faglig hvis du ikke kan være med. Her skal vi bare bli kjent med hverandre, spise god mat og ha det gøy sammen.

Program for velkomstdagen

Om byggingeniør

Byggnæringen er Norges største landbaserte næring. Som byggingeniør får du være med på å utforme omgivelsene rundt deg. Du kan skape bygninger, broer, veier, tuneller, systemer for vannforsyning og avløp. Med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra et moderne samfunn. Vi bruker avanserte digitale verktøy for modellering og prosjektering for å oppnå best mulig resultat. 


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Med fagbrev eller generell studiekompetanse kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 42,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet. 


Studiets oppbygging

Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk, mekanikk, fysikk og kart og landmåling. I andre studieår velger du å spesialisere deg innen konstruksjon eller veibygging. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 023
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 42,5
Ordinær: 44,0

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår. 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.