Byggingeniør

Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

Nytt studium

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Studieprogrammet er blitt erstattet av et nytt byggingeniørstudium. Siste opptak til dette studiumet var høsten 2018.

Besøk byggingeniørstudiets nye nettside

Om byggingeniør

Om byggingeniør

Byggnæringen er Norges største landbaserte næring. Som byggingeniør får du være med på å utforme omgivelsene rundt deg. Du kan skape bygninger, broer, veier, tuneller, systemer for vannforsyning og avløp. Med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra et moderne samfunn. Vi bruker avanserte digitale verktøy for modellering og prosjektering for å oppnå best mulig resultat. 

 


Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet. 


Studiets oppbygging

Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk, mekanikk, fysikk og kart og landmåling. I andre studieår velger du å spesialisere deg innen konstruksjon eller veibygging. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Sted: Ålesund

Studieprogrammet tar ikke opp nye studenter.