Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Byggingeniør

Om byggingeniør

Byggnæringen er Norges største landbaserte næring. Som byggingeniør får du være med på å utforme omgivelsene rundt deg. Du kan skape bygninger, broer, veier, tuneller, systemer for vannforsyning og avløp. Med vår allsidige bachelorgrad er du godt rustet til å møte kravene fra et moderne samfunn. Vi bruker avanserte digitale verktøy for modellering og prosjektering for å oppnå best mulig resultat. 


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1+R2 og fysikk 1, 1-årig forkurs for ingeniørfag eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 98/99). Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Med fagbrev eller generell studiekompetanse kan du søke opptak til Y-veien, TRES eller forkurs. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 42,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 44 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Byggingeniørene jobber med planlegging, prosjektering og bygging av hus, veier, vann og avløpssystemer over hele verden. Arbeidsdagen er variert, selvstendig og skapende. Du kan jobbe både i privat og offentlig virksomhet. 


Studiets oppbygging

Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk, mekanikk, fysikk og kart og landmåling. I andre studieår velger du å spesialisere deg innen konstruksjon eller veibygging. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag, bygg
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 023
Undervisningsform: Heltid

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Poenggrense 2017:
Førstegangsvitnemål: 42,5
Ordinær: 44,0

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.