Seed NTNU

Studenter i undervisningssituasjon. Foto Geir Mogen

SEED bidrar inn med kompetanse til pedagogisk utvikling av emner, studieprogram og ansatte - med fokus på studentaktiv læring.


Mini calevent portlet

Kommende aktiviteter

Presentasjoner og videoopptak av tidligere aktiviteter

Presentasjoner og videoopptak av tidligere aktiviteter

Her kan du se opptak fra webinaret "Råd om digital eksamen" som ble holdt 28. januar

Presentasjon (pdf)

Videoens lengde: 1t 10min

Innhold videoen:

 • El NTNU SEED 0:03
 • Erfaringer med digital hjemmeeksamen 0:33
 • Hva er en god oppgave? 2:36
 • Individuel vurdering og karakter 5:45
 • Some advice 15:12
 • Parametrisering 21:51
 • Eksempel parametrisering 24:00
 • Randomisering 24:51
 • Begrunnelse 26:21
 • Emnedesign for læring 28:03
 • "Andre" vurderingsformer 34:18
 • Mappevurdering 36:12
 • ...muntlig redegjørelse for innleveringsoppgaver 37:51
 • Langsgående vurdering - Advice 40:27
 • Considerations when designing open book exams 45:09
 • Utfordringer 46:45
 • Ressurs — open book exam 50:42
 • Bloom og SOLO 54:54

Del 2 - CDIO-Standards, 19. nov. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 43 min

Innhold video:

 • Fremtidens teknologistudier Funn og anbefalinger 0:27
 • Recommendations on quality development 0:54
 • What is 3:48
 • CDIO 5:45
 • CDIO Syllabus - What? 6:57
 • Standards 9:12
 • CDIO Standards - HOW? 11:54
 • Standard 1: The Context 13:09
 • Standard 3: Integrated curriculum 17:48
 • Standard 5: Design-Build Experiences 20:39
 • Standard 7: Integrated learning experiences 22:18
 • Standard 9: Enhancement of Faculty CDIO Skills 25:12
 • Standard 11: Learning assessment 27:03
 • The Optional Standards 28:39
 • Example: CDIO Standard 2 30:21
 • Standard 2: Description 32:12
 • Standard 2: Rationale 33:09
 • Standard 2: Learning outcomes 34:42
 • And what did we say about 36:30
 • Rubric level 5 can still be improved on! 37:54
 • Optional Standard Sustainable Development 38:00
 • Tools: 42:06

Del 1 - CDIO - introduksjon og oversikt, 13. okt. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 27 min

Innhold video:

 • NTNU 0:09
 • The Contex 2:51
 • CDIO 3:42
 • Background: Stakeholder needs 6:48
 • Professional competencies not soft skills 9:48
 • Approach: education design 10:27
 • CDIO Syllabus 15:30
 • Embedded competencies 18:00
 • CDIO Standards - HOW? 18:48
 • CDIO Standard 2 21:48
 • Criteria: How well? 22:42
 • Curriculum models 23:36
 • Mer om CDIO 25:24
 • Further reading 26:30

Fremtidens teknologistudier - funn og anbefalinger v/Geir Øien

Webinar og workshop 6. oktober:

Presentasjon av den første delrapporten: Bærekraftig kompetanse

Prosjektets nettsider

Delrapport 1 - Bærekraftig kompetanse (pdf)

Presentasjonen fra webinaret - "Fremtidens teknologistudier - funn og anbefalinger" (pdf)

Video fra presentasjonen - total lengde 24 min

Innhold video:

 • Bærekraftig kompetanse 0:09
 • Innhold i FTS Delrapport 1 1:06
 • Anbefalte premisser for utdanningenes videre utvikling 2:18
 • Vår visjon for teknologiutdanningene 3:24
 • Kompetanse: Mer enn kunnskap! 4:51
 • Anbefalinger rundt kompetanse 6:33
 • Eksempel bachelor ingeniør 8:12
 • Se nærmere på K1: Fagkunnskaper og faglig perspektiv 12:33
 • Sammenligning av kompetanseprofiler 16:00
 • Hvordan avlede kompetanseprofiler for realfag 17:03
 • Hvordan oppnå kompetansemålene? 18:51
 • Anbefalinger rundt læring og pedagogikk 19:33

Patrik Wallin, IPL, NTNU: "Bruk av refleksjonsnotat for å skape motivasjon og støtte læring" - 11. februar 2021

Presentasjon (pdf)

Annonse på Innsida for webinaret med referanser.

Video fra webinaret - Total lengde 1t 11 min

Innhold i videoen:

 • Reflective diaries 0:06
 • Today 2:54
 • Engineering Education 4:09
 • Promoting and Probing: The twin dimensions of reflective… 4:45
 • CASE #1- Tissue engineering course 7:18
 • CASE #2 - ELSYS 9:09
 • Reflective diary prompt design 11:06
 • Promoting Reflective Diaries Probing 13:48
 • How do the students experience writing the reflective… 15:42
 • Conclusions 17:27
 • Important to consider 19:03

Cecilie Tynes Riksem og Gro Audveig Hagen Bjørnøy, IBA, NTNU: "Kan en rosa dialog friske opp en digital dialog? Nye måter å nå studentene på ved bruk av podkast" - 4. februar 2021

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - Total lengde 30 min

Innhold i videoen:

 • Podkast som læringsverktøy 3:48
 • Formål 6:36
 • Gjennomføring 8:48
 • Bakgrunn 13:30
 • Utviklingsfasen (fase 1) 14:33
 • Tilbakemeldinger 16:21
 • Hvilken plattform foretrekker studentene 19:15
 • Resultatet av fase 20:36
 • Plattformer 22:57
 • Evalueringsfasen (fase 2) 23:39
 • Bruker studentene podkasten? 25:09
 • Og i hvor stor grad 26:00
 • Hva har studentene brukt den til? 26:27
 • Tilbakemeldinger fra andre 27:09
 • Effekten av podkasten 29:21
 • Oppsummering og refleksjoner 30:57

Lars Lundheim, IES, NTNU: "Aktivitetsbasert emneorganisering" - 21. jan. 2021

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - Total lengde 1t

Innhold i videoen:

 • Aktivitetsbasert emneorganisering: Frå førelesing til… 0:03
 • Emneorganisering 1:27
 • To halve dagar per veke 4:33
 • E RT-ykt 6:18
 • Oppgåvekategoriar 7:57
 • Roller og institusjonar 12:00
 • Refleksjonsnotat: faste spørsmål 17:42
 • Viktig sub-syklus 18:18
 • Nokre sitat 20:03

Frank Kraemer, IIK, NTNU: "Hva trenger vi for å planlegge vårsemesteret?" - 14. jan. 2021 

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - Total lengde 54 min

Innhold i videoen:

 • Think long-term 0:03
 • Use constructive alignment 2:21
 • Dont focus on coverage 5:21
 • Use backward design 6:09
 • Use flipped classroom 7:54
 • Use team-based learning 9:09
 • Use digital scratch cards 10:12
 • Have a predictable schedule 11:15
 • Use weekly blackboard announcements 12:00
 • Use portfolios and formative 12:54
 • Balance the grading 13:36
 • Read the FTS project report 16:03
 • Focus on evaluative judgement 17:09
 • Use peer-feedback 19:36
 • Use peergrade.io 20:51
 • NTNU SEED 51:18
 • Dr. Richard Miller 51:51

Per Erik Hellström, KTH, Sverige: "Studenträknetillfällen" - 01. des. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - Total lengde 1t 13min

Innhold i videoen:

 • Student- led recitations 0:54
 • Courses at division using student-led recitations 1:42
 • Fears and solutions 8:06
 • Our results 12:39
 • Student interview A 13:48
 • Student interview B 16:54

Student-led Recitations with Per-Erik Hellström (In English) - lengde 24 min


Jonathan Wright, IBI, NTNU: "Hybrid Teaching Issues" -  26. nov. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 59 min

Innhold i videoen:

 • Hybrid Online / In-Person Teaching During Corona Restrictins 0:06
 • The Technology... 1:51
 • Hybrid Classrooms - Online vs In-Person 12:39
 • Changing Our Teaching Styles & Methods 27:12

Calvin Rans, TU Delft, Nederland: "Learning to Engineer Success from Failure" - 3. nov. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 1t

Innhold i videoen:

 • Learning to Engineer Success out of Failure 0:09
 • Engineering 1:09
 • Fail 2:48
 • Delft 4:39
 • If you're not prepared to be wrong, you'll never come up... 6:18
 • Responding to a Failure 7:15
 • Purpose of an Air Safety Investigation 10:51
 • The Swiss Cheese Voc 12:18
 • Investigate 13:30
 • Your Own Failures? INVESTIGATE Your Own Failures? 15:45
 • How can we check if we built the model correctly? 30:54
 • Are there pieces missing? 31:18
 • Is it the right size? 32:00
 • Does it behave as intended? 33:33

Dag Wedelin, Chalmers, Sverige: "Matematisk modellering og problemløsning" - 20. okt. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 1t 3min 

Innhold i videoen:

 • NTNU Seed 0:06
 • Student beliefs before... 0:15
 • Student attitudes to problem solving 1:21
 • Hvordan utvikle studentenes evne til bruke matematisk… 2:06
 • Hva trenger en for å løse et problem? 2:48
 • Reasoning, modelling and problem solving 3:54
 • Carefully selected problems 4:54
 • A tailor made learning environment 5:27
 • Students learn quickly 6:54
 • At the end of the course... 8:03
 • Problemdesign i alle emner... 8:30
 • Spørsmål 10:24
 • Student beliefs 11:15
 • Eksempel 20:30
 • Thinking creates knowledge! 21:00
 • Examples and problems 23:48
 • Keeping track 54:12
 • Typical workflow - intermediate problems 57:03
 • Thinking real problems and situations 58:39
 • Realistic problems and situations 1:00:09

Johanna Lönngren, Umeå U, Sverige: "Wicked Problems - ett verktøy for å integrere holdbarhet i høyere utdanning" - Læringsfestivalen 5. mai 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 41 min

 

Erfaringsdeling med TPK4185 "Can risks for cheating be eliminated  by design?", Cecilia Haskins, 28.okt 2020

Video fra webinaret - total lengde 53:30

Innhold i videoen:

 • Course assessment: using digital exams 00:09
 • What does assessment always need to do? 1:21
 • Bloom's Taxonomy 2:09
 • My course plan includes: 2:39
 • My digital exam structure — post-Covid 8:15
 • My digital exam content 9:33
 • The evaluation process 14:12
 • Thank you. Discussion? 17:12

Noen tanker om vurdering i matematiske fag, Marius Thaule, 27. okt. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 57:20

Innhold i videoen:

 • Noen tanker om vurdering i matematiske fag 0:09
 • Hvilke vurderingsformer foretrekker vi 2:51
 • Utfordringer knyttet til digital hjemmeeksamen 8:57
 • Mulige oppgavetyper i Inspera Assessment 13:51

Rammer og muligheter, Reidar Lyng, 26. okt. 2020

Presentasjon (pdf)

Video fra webinaret - total lengde 38:12

Innhold i videoen:

 • NTNU Seed 0:09
 • Vurdering 3:12
 • Noen ressurser 3:57
 • Noen rammer 4:45
 • Rammer (forts) 6:54
 • Muligheter 8:42
 • Noen spørsmål 12:06
 • Eksamen i Inspera 16:03
 • Flervalg og begrunnelse 19:09
 • Langsgående vurdering 21:45
 • Muntlig eksamen 22:45
 • Noen rekommendasjoner 31:09
 • Om Inspera resursser på Innsida 33:54
 • Våren 34:33 

SEED: "Aktive studenter i nye læringsareal", seminar 10. feb. 2020

Presentasjon (pdf)

bakgrunnstoff og faglige ressurser

Bakgrunnstoff og faglige ressurser

Fagfelleveiledningen har som målsetning å ta vare på de positive sidene ved kollegaveiledningen og samtidig introdusere et rammeverk basert på empiri, hvor veiledning fra en ekstern inn i gruppene står sentralt. Refleksjon rundt egen og andres undervisningspraksis står sentralt og målet er å bidra til etableringen av en «verktøykasse» for videre kvalitetsutvikling av egen undervisningspraksis.