Seed NTNU

Studenter i undervisningssituasjon. Foto Geir Mogen

SEED bidrar inn med kompetanse til pedagogisk utvikling av emner, studieprogram og ansatte - med fokus på studentaktiv læring.


Mini calevent portlet

Kommende aktiviteter

Tidligere aktiviteter

Tidligere aktiviteter

Presentasjon og lenke til video fra webinaret 19. november:

 

28. oktober: Erfaringsdeling med TPK4185 "Can risks for cheating be eliminated by design?" - Cecilia Haskins

27. oktober: Noen tanker om vurdering i matematiske fag - Marius Thaule

26. oktober: Rammer og muligheter

Presentasjon og lenke til video fra webinaret 13. oktober:

Presentasjon av den første delrapporten fra prosjektet Fremtidens teknologistudier: Bærekraftig kompetanse.

bakgrunnstoff og faglige ressurser

Bakgrunnstoff og faglige ressurser

Fagfelleveiledningen har som målsetning å ta vare på de positive sidene ved kollegaveiledningen og samtidig introdusere et rammeverk basert på empiri, hvor veiledning fra en ekstern inn i gruppene står sentralt. Refleksjon rundt egen og andres undervisningspraksis står sentralt og målet er å bidra til etableringen av en «verktøykasse» for videre kvalitetsutvikling av egen undervisningspraksis.