Seed NTNU

Studenter i undervisningssituasjon. Foto Geir Mogen

SEED bidrar inn med kompetanse til pedagogisk utvikling av emner, studieprogram og ansatte - med fokus på studentaktiv læring.


Nylige aktiviteter og presentasjoner

Nylige aktiviteter og presentasjoner

  • 4. mai 2023: SEED deltok på Fakultet for naturvitenskaps seminar om implementering av Fremtidens teknologistudier. Les mer om dagen på Innsida.
  • 26. april 2023: Foredrag av Ruth Graham, Crisis og catalyst: The impact of COVID-19 on the global state-of-the-art in engineering education. Presentert i regi av CDIO og Chalmers University. Presentasjon (PDF).
  • 20. april 2023: SEED deltok på Fakultet for ingeniørvitenskaps kick-off seminar for Fremtidens teknologistudier. Les mer om dagen på Innsida
  • 24. mars 2023: Foredrag av Aldert Kamp, How else can we think about the key elements of higher engineering education? Presentasjon (PDF).

Ressurser og presentasjoner organisert etter tema

Ressurser og presentasjoner organisert etter tema

Fremtidens teknologistudier (FTS) er et storskala prosjekt påbegynt i 2019 som skulle legge til rette for at NTNUs studieportefølje i teknologi og realfag er samstemt med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov. SEED tilbyr rådgivning og onboarding knyttet til implementering av resultatene og anbefalingene fra FTS-prosjektet.

Prosjektets nettsider

Fremtidens teknologistudier (prosjektets hoveside). ntnu.no/fremtidensteknologistudier

10 overordnede prinsipper for Fremtidens teknologistudierntnu.no/fremtidensteknologistudier/prinsipper

Prosjektets rapporter

Teknologiutdanning 4.0: Anbefalinger for utvikling av NTNUs teknologistudier 2022-2030. Sluttrapport, Fremtidens teknologistudier. 7. jan. 2022. Sluttrapport (PDF).

Visjon og anbefalte prinsipper. Delrapport 3, Fremtidensteknologistudier. 12. feb. 2021. Rapport (PDF).

Ståstedanalyse. Delrapport 2, Fremtidens teknologistudier. 12. feb. 2021. Rapport (PDF).

Bærekraftig kompetanse. Delrapport 1, Fremtidens teknologistudier. 26. juni 2020. Rapport (PDF).

Presentasjoner og andre ressurser

Geir E. D. Øien. Fremtidens teknologistudier: Funn og anbefalinger. 6. okt. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (24m). 

 

Det store bildet

Ruth Graham. Crisis og catalyst: The impact of COVID-19 on the global state-of-the-art in engineering education. 26. april 2023. Presentert i regi av CDIO og Chalmers University. Presentasjon (PDF).

Aldert Kamp. How else can we think about the key elements of higher engineering education? 24. mars 2023. Presentasjon (PDF).

Richard Miller. Thoughts on the future of higher education: Lessons from 20 years of experimentation at Olin College. 7. jan. 2021. Opptak (49m).

Calvin Rans. Learning to engineer success from failure. 3. nov. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (1t).

 

Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) Initiative

CDIO: Standards. 19. nov. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (43m).

CDIO: Introduksjon og oversikt. 13. okt. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (27m).

 

Studentaktive læringsformer

Lars Lundheim. Aktivitetsbasert emneorganisering: Frå forelesing til etterlesing. 21. jan. 2021. Presentasjon (PDF). Opptak (1t).

Per-Erik Hellström. Experience of student-led recitations from 2006-2020. 1. des. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (1t13m)

Dag Wedelin. Matematisk modellering og problemløsning. 20. okt. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (1t3m).

 

Studentaktive læringsarealer

Gabrielle Hansen og Guri S. Korpås. Aktive studenter i nye arealer. 10. feb. 2020. Presentasjon (PDF).

Patric Wallin. Reflective diaries: A tool for promoting and probing student learning. 11. feb. 2021. Presentasjon (PDF). Opptak (1t11m). Annonse med referanser (Innsida).

Reidar Lyng. Digital eksamen (Open book exams). 28. jan. 2021. Presentasjon (PDF). Opptak (1t10m). 

Cecilia Haskins. Course assessment: Using digital exams. 28. okt. 2020. Opptak (53m).

Marius Thaule. Noen toanker om vurdering i matematiske fag. 27. okt. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (57m).

Reidar Lyng. SEED diskuterer vurdering: Rammer og muligheter. 26. okt. 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (38m).

David Boud. The role of assessment and feedback in promoting learning. 5. mars 2020. Presentasjon (PDF). Opptak fra halvdagsseminar (4t50m).

Johanna Lönngren. Wicked problems: Et verktøy for å integrere bærekraft i høyere utdanning. 5. mai 2020. Presentasjon (PDF). Opptak (41m).

Cecilie Tynes Riksem og Gro Audveig Hagen Bjørnøy. Kan en rosa dialog friske opp en digital dialog? Nye måter å nå studentene ved bruk av podkast. 4. feb. 2021. Presentasjon (PDF). Opptak (30m).

Andre ressurser

Andre ressurser

Seksjon for læringsstøtte (SLS): Tverrfaglig stab med kompetanse innen fagfeltene pedagogikk, læringsteknologi, produksjon av digitale læringsressurser og digitale læringsarenaer.

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped): Leverer tjenester til NTNU innenfor universitetspedagogikk, inkludert et to semesters program i pedagogisk kompetanse som brukes til ansettelse og opprykk. 

Sentre for fremragende utdanning (SFU) ved NTNU: NTNU er vertsinstitusjon for to SFU, som får støtte fra HK-Dir til videreutvikling av studier, utprøving av innovative læringsmetoder og spredning av kunnskap om utdanningskvalitet.

Skolelaboratoriet: NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag. Det tilbyr etter- og videreutdanning for realfaglærere i skolen.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR)Senterets primære målsetning er å øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker i Norge. Det har utviklet konkrete tiltak som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

BLINK Læringshub: Koordinerer praktisk støtte til utvikling av læring og undervisningsformer innen humaniora og samfunnsvitenskap ved NTNU.

Aktuelle konferanser

Aktuelle konferanser