Vol. 8 No. 1 (2023): MNT-konferansen 2023

MNT-konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi), med deltakere fra hele sektoren. Konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag på universitet og høgskole. MNT-konferansen handler om utdanningskvalitet, og arrangeres hvert annet år. I 2023 setter vi søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles. Tema for konferansen er «Utdanning for fremtidens arbeidsliv», med følgende undertema:

-Praksisi utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri

-Hvordanbygge studieprogram for fremtiden? Hvordan vil rammeplan for

-ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?

-Studentrekruttering og attraktive studiesteder: Hva motiverer studentene?

-Studentaktivelærings- og undervisningsformer

-Digitalkompetanse og bruk av digital teknologi

 

Konferansen arrangeres av Universitets og høgskolerådet, UHR ved UHR-MNT, nasjonal fagstrategisk enhet for MNT-feltet, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, NSR og Universitet i Stavanger, UiS.

Published: 2023-05-10

MNT Konferansen - Conference submissions

Editorial