Pedagogisk akademi ved NTNU

Pedagogisk akademi ved NTNU

Pedagogisk akademi ved NTNU

Studenter fra petroleumsfag
Foto: Geir Mogen

NTNUs pedagogiske akademi skal være en kollegial arena for å dele kunnskap og erfaringer om utdanning og undervisningspraksis på tvers av organisasjonen.  

De meritterte underviserne ved NTNU skal bidra til å utvikle kollegiale felleskap og bidra til kunnskapsutvikling innenfor utdanningsområdet se mandat for NTNUs pedagogiske akademi.

Pedagogisk akademi etableres sammen med ny utlysning 2022. 

Medlemmer

Medlemmer

De meritterte underviserne ved NTNU er medlemmer av akademiet, og vil arrangere møteplasser for ansatte og studenter som er opptatt av utdanning og undervisning. 

Arrangement

Arrangement

8. og 9.mai 2023: Møt meritterte undervisere på Læringsfestivalen. De står på stand i Realfagsbygget, Gløshaugen

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt merittering@ntnu.no