NTNU covid-19-test

NTNU covid-19-test

Bilde fra laboratoriet hvor NTNU produserer covid-19-testen
Bilde fra laboratoriet der NTNU produserer covid-19-testen
Foto: Geir Mogen/NTNU

Derfor utviklet NTNU en ny testmetode

Derfor utviklet NTNU en ny testmetode

Etter flere uker med intensiv testing av koronaviruset var St. Olavs hospital i ferd med å gå tom for testutstyr.

For å hindre mangel på testmateriell, samt avhengighet av kommersielle aktører, gikk forskere fra Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU sammen for å utvikle en egen testmetode.

Resultatet er en ny metode inspirert av kjente prosesser, som bruker en egenutviklet kjemikalieblanding og fremstilling av magnetiske nanopartikler. Foreløpige resultater indikerer at den NTNU-utviklede testen er minst like sensitiv sammenlignet med de beste metodene på markedet.


Hvordan gjennomføres koronatesten?

Hvordan gjennomføres koronatesten?

Figur som viser testmetoden trinn for trinn
Illustrasjon: NTNU Technology Transfer (klikk for større versjon av bildet).

Diagnostisering av koronavirus gjennomføres over flere trinn:

  1. Prøve blir tatt fra nese og hals.
  2. Prøven blandes med en kjemikalieløsning som løser opp viruset slik at virusets RNA (arvemateriale) slippes ut.
  3. Prøven blandes videre med magnetiske nanopartikler som RNA fra koronaviruset binder seg til.
  4. De magnetiske nanopartiklene gjør det så mulig å trekke RNA ut med en magnet.
  5. RNA blir frigjort fra nanopartiklene ved å tilsette vann.
  6. En standard PCR-analyse vil avklare om prøven inneholder RNA fra koronaviruset.

Slik har NTNU forsøkt å utvikle en effektiv koronatest

Slik har NTNU forsøkt å utvikle en effektiv koronatest

Bilde tatt gjennom et elektronmikroskop og som viser magnetiske nanopartikler
Magnetiske nanopartikler i NTNU covid-19-test​ (klikk for større versjon av bildet).
Foto: Elektronmikroskop-bilde tatt av NTNU NanoLab, april 2020.

1. Identifisere små mengder av koronaviruset

RNA-molekylet er forenklet forklart arvematerialet i coronaviruset. RNA molekylene til viruset ligger godt beskyttet inne i viruset og er tett omslynget av andre molekyler. Når det er tatt en prøve fra en antatt smittet person er derfor den første utfordringen å få «pakket ut» virusets RNA slik at den kan analyseres.

NTNU har utviklet en spesifikk kombinasjon av polare løsemidler, buffere, salter og andre kjemikalier for å oppnå dette uten å skade RNA-molekylet. Optimalisering av denne kombinasjonen er en del av NTNU-oppfinnelsen og bidrar til at man kan hente ut RNA fra en liten mengde virus.

2. Magnetiske nanopartikler som effektivt fanger opp RNA fra koronaviruset

Når RNA-molekylene er kommet ut av viruset må de hentes ut fra løsningen slik at de kan analyseres. Dette gjøres ved å tilsette magnetiske nanopartikler av jernoksid dekket med et spesifikt materiale med høy bindingsevne til RNA. Deretter kan de magnetiske nanopartiklene, som har koblet seg til RNA, fjernes fra resten av løsningen ved hjelp av en magnet.

NTNU har utviklet og innlevert patent på en oppskalerbar prosess for å fremstille slike magnetiske nanopartikler av meget høy kvalitet og ytelse. Med den nyutviklede teknologien kan de produsere partikler for ca. 10000 tester i en produksjon. Prosessen kan så skaleres videre ved å kjøre flere produksjonslinjer parallelt. NTNU kan i dag produsere 1,2 millioner tester i uken. Det er mulig å oppskalere videre.


Produksjon av NTNU covid-19-testen til det norske helsevesenet

Produksjon av NTNU covid-19-testen til det norske helsevesenet

NTNU har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å forsyne det norske helsevesenet med covid-19-tester.

Covid-19-testene vil bli brukt til å teste

  • helsepersonell med symptomer eller som har vært eksponert for smitte
  • spesielt utsatte personer i befolkningen

FHI og Helsedirektoratet vil fortløpende oppdatere status og videre planer her.

Med den nyutviklede testen håper man at tilgang til tester ikke skal være begrensende i forhold til hvor mange tester helsevesenet kan gjennomføre.


Pressekontakter

Pressekontakter

Idun Haugan – nasjonale medier
922 62 889 / idun.haugan@ntnu.no

Nancy Bazilchuk – international media
918 97 321 / nancy.bazilchuk@ntnu.no

Kontakt NTNU Technology Transfer

Kontakt NTNU Technology Transfer

Tonje S. Steigedal
905 52 334 / tonje.s.steigedal@ntnu.no

Eivind Andersen
900 30 570 / eivind.andersen@ntnu.no

Tverrfaglig team:

Tverrfaglig team:

Forskere fra tre forskjellige institutter ved NTNU har vært involvert i utviklingsarbeidet. St. Olavs hospital har også bidratt med viktige ressurser.

Samarbeidet om covid-19-testen er et godt eksempel på hvordan nye koblinger av ulike fagmiljøer kan bidra til å løse samfunnsutfordringer på en effektiv måte.

person-portlet

Institutt for materialteknologi

Avdeling for mikrobiologi, St. Olavs hospital

Avdeling for mikrobiologi, St. Olavs hospital

Janne Fossum Malmring, sjefsbioingeniør


NTNU modellerer covid-19-utviklingen