Bakgrunn og aktiviteter

Overingeniør ved NTNU Genomic Core Facility(Det Medisinske Fakultet) siden juli 2008.