Opptak til norskkurs

Opptak til norskkurs

Det er opptak til alle trinn hver høst og vår. Husk å søke på neste trinn, selv om du ikke har tatt eksamen ennå.

Søknadsfrister:

  • 1. juni (høst)
  • 1. november (vår)

Søke på kurs?

 

Alle spørsmål om opptak rettes til opptak@ntnu.no


Den "nye norskprøven"

Opptak til trinn 2

Søkere til trinn 2 som har bestått trinn 1 eller Norskprøve 2 fra Folkeuniversitetet, er automatisk kvalifisert til trinn 2. Norskprøve 2 blir nå erstattet av den nye norskprøven, som består av fire delprøver: lytteprøve, leseprøve, muntlig prøve og skriftlig prøve. For å få tilgang til trinn 2 ved NTNU må du ha oppnådd følgende resultat:

  • Lytteprøve resultat A2
  • Leseprøve resultat A2
  • Muntlig prøve resultat A2
  • Skriftlig prøve resultat B1

Mer informasjon om oppmelding, betaling og gjennomføring av prøven finner du på Trondheim voksenopplæringssenter.

Informasjon om prøvens innhold, eksempeloppgaver og hva måler norskprøven finner du på Kompetanse Norge.

Andre søkere kan også søke på norskkurs trinn 2, men vil bli innkalt til en innplasseringstest. Se Opptakskontorets nettsider.


Norskkurs og Eksperter i Team

Norskkurs og Eksperter i Team

Vi anbefaler å ikke ta norskkurs og EiT i samme semester. I tillegg til timeplankollisjoner er begge to arbeidskrevende studier.