Eksamen

Eksamen er i mai (vårsemesteret) og i desember (høstsemesteret).

Trinn 1-4

Trinn 1-4 avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen. De to karakterene blir slått sammen til en samlet karakter, hvor skriftlig eksamen teller 2/3. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. Trinnet må bestås med minst E eller bedre for å kunne søke på neste trinn. Ingen er imidlertid garantert plass videre selv om man har bestått et lavere trinn.

Kortkurs

Eksamen er en skriftlig oppgave, med vurdering bestått/ikke bestått. Bestått eksamen i kortkurset  gir 7,5 studiepoeng.


Ekamensdatoer vår 2018

Kortkursene: 29.11

Trinn 1: 05.12

Trinn 2: 04.12

Trinn 3: 03.12

Trinn 4: 29.11