Kursinnhold

Kursinnhold

Trinndelte norskkurs 1-4.

De trinndelte kursene går fra trinn 1, nybegynnernivå, til trinn 4. Kortkurset er den første halvdelen av trinn 1. Hvert trinn varer ett semester. Trinn 1, 2 og 3 har 6 timer undervisning to ganger i uka (totalt 78 timer). Semesteret varer i 13 uker. Trinn 4 har 60 undervisningstimer. 

Undervisningen er obligatorisk, og det kreves mye tid til hjemmearbeid. Kursdeltagerne må ha møtt til minst 80 % av forelesningene for å få gå opp til eksamen.Trinn 3 er det kvalifiserende trinnet for videre fagstudier i Norge. Etter fullført trinn 3 skal studentene ha nådd ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk som tilfredsstiller immatrikuleringskravet på karakteren E eller bedre.

Hvert trinn gir 15 studiepoeng. I grad ved NTNU kan trinn 4 gi 15 studiepoeng, trinn 3 og 4 kan samlet gi uttelling med 30 studiepoeng. Trinn 3 alene, samt trinn 1 og 2 gir ikke uttelling i studiepoeng i grad ved NTNU. Man kan ikke søke støtte til kursene fra Lånekassen.

Nytt fra høsten 2020: 

Vi tilbyr et nettbasert kurs på trinn 1 og et nettbasert kortkurs i høstsemesteret og et nettbasert kurs på trinn 2 og og et nettbasert kortkurs i vårsemesteret. Søkere tilhørende Campus Ålesund og Campus Gjøvik blir prioritert for disse kursene.

Emnebeskrivelser vil bli publisert her. 


Kortkurs

Kortkurs

Kortkursene består av 30 undervisningstimer og gir 7,5 studiepoeng. Det er obligatorisk oppmøte, og man må ha møtt til 80% av undervisningen for å gå opp til eksamen. På de fleste kursene brukes NoW- Norwegian on the Web.

Utvekslingsstudenter som bare er her 1 semester, kan ikke søke til trinn 1, og vil kun få tilbud om å ta et kortkurs. Kortkurset kvalifiserer deg ikke for å søke videre til trinn 2. Man kan ikke søke støtte til kursene fra Lånekassen.

 


Diverse nettbaserte kurs for egen læring


Kursavgift og semesteravgift

Kursavgift og semesteravgift

Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.) på opphold av minst 1 års varighet garanteres plass på trinn 1-3, så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. Kursavgiften er 3500 kr per trinndelte kurs og 1750 kr for kortkurs. I tillegg må semesteravgiften betales av søkeren selv ved semesterstart