Kursavgift og semesteravgift

Kursavgift og semesteravgift

Semesteravgift må betales av alle norskkursstudenter innen fristen. Dette gjelder også ph.d-studenter og ansatte.

Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.) på opphold av minst 1 års varighet garanteres plass på trinn 1-3, så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. Kursavgiften er 4000 kr per trinndelte kurs og 2000 kr for kortkurs.

Studieavgift 

Innføring av studieavgift fra studieåret 2023/24