Kursinnhold

Trinndelte norskkurs 1-4.

De trinndelte kursene går fra trinn 1, et nybegynnernivå, til trinn 4. Kortkurset er den første halvdelen av trinn 1. Hvert trinn går over ett semester. Kursene har undervisning 2 eller 3 timer to ganger i uka. Semesteret varer i 12-13 uker, avhengig av trinn.

Undervisningen er obligatorisk, og det kreves mye tid til hjemmearbeid. Kursdeltagerne må ha møtt til minst 80% av forelesningene for å få gå opp til eksamen.Trinn 3 er det kvalifiserende trinnet for videre fagstudier i Norge. Etter fullført trinn 3 skal studentene ha nådd ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk som tilfredsstiller immatrikuleringskravet på karakteren E eller bedre.

Hvert trinn gir 15 studiepoeng. I grad ved NTNU kan trinn 4 gi 15 studiepoeng, trinn 3 og 4 kan samlet gi uttelling med 30 studiepoeng. Trinn 3 alene, samt trinn 1 og 2 gir ikke uttelling i studiepoeng i grad ved NTNU. Man kan ikke søke støtte til kursene fra Lånekassen.


Kortkurs

Kortkursene består av 30 undervisningstimer. På de fleste kursene brukes NoW- Norwegian on the Web.

Utvekslingsstudenter som bare er her 1 semester kan ikke søke til trinn 1, og vil kun få tilbud om å ta et kortkurs. Studenter som har tatt kortkurs, kan ikke søke på trinn 1 etterpå, og man blir ikke automatisk kvalifisert for å søke videre til trinn 2.

Det er ikke karakterer på kortkurs, kun bestått/ikke bestått. Kortkurset gir 7,5 studiepoeng. Man kan ikke søke støtte til kursene fra Lånekassen


Diverse nettbaserte kurs for egen læring


Kursavgift og semesteravgift

Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.) på opphold av minst 1 års varighet garanteres plass på trinn 1-3, så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. Kursavgiften er 3500 kr per trinndelte kurs og 1750 kr for kortkurs. I tillegg må semesteravgiften betales av søkeren selv ved semesterstart