Kursene

Kursene

De trinndelte kursene går fra trinn 1, nybegynnernivå, til trinn 4, avansert nivå. Kortkurset er den første halvdelen av trinn 1.

Hvert trinn går over ett semester. Trinn 1, 2 og 3 har 6 timer undervisning to ganger i uka (totalt 78 timer). Semesteret varer i 13 uker. Trinn 4 har 60 undervisningstimer. Hvert trinn gir 15 studiepoeng. I grad ved NTNU kan trinn 4 gi 15 studiepoeng, trinn 3 og 4 kan samlet gi uttelling med 30 studiepoeng. Trinn 3 alene, samt trinn 1 og 2 gir ikke uttelling i studiepoeng i grad ved NTNU. 

Kortkursene består av 30 undervisningstimer over 10 uker og gir 7,5 studiepoeng. Utvekslingsstudenter som bare er her 1 semester, kan ikke søke til trinn 1, og vil kun få tilbud om å ta et kortkurs. Kortkurset kvalifiserer deg ikke for å søke videre til trinn 2.

Undervisningen er obligatorisk, og det kreves mye tid til hjemmearbeid. Kursdeltagerne må ha møtt til minst 80 % av forelesningene for å få gå opp til eksamen.

Trinn 3 er det kvalifiserende trinnet for videre fagstudier i Norge. Etter fullført trinn 3 skal studentene ha nådd ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk som tilfredsstiller immatrikuleringskravet på karakteren E eller bedre.

Man kan ikke søke støtte til kursene fra Lånekassen.


Konversasjonstimer

Konversasjonstimer

Vi tilbyr i tillegg samtaleøvinger på ettermiddagen.

Nærmere info om tid og sted kommer ved semesterstart. Studenter på norskkurs kan få informasjon av læreren sin.

Her kan man få mer muntlig trening, snakke sammen, få hjelp med uttale og grammatikk og, ikke minst, ha det hyggelig og bli kjent med studenter fra andre grupper. Dessuten kan man få ekstra hjelp med lekser.


Kursavgift og semesteravgift

Kursavgift og semesteravgift

Semesteravgift må betales av alle norskkursstudenter innen fristen. Dette gjelder også ph.d-studenter og ansatte.

Vitenskapelige ansatte (inklusive ph.d.-stipendiater og post.doc.) på opphold av minst 1 års varighet garanteres plass på trinn 1-3, så fremt institutt/fakultet dekker kostnaden til kursplass. Kursavgiften er 4000 kr per trinndelte kurs og 2000 kr for kortkurs.