NFUT0201 - Norsk for utlendinger, trinn 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter E
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer E

Faglig innhold

På slutten av dette nivået skal kursdeltakerne kunne forholde seg til lettere tekster fra dagspressen. I skriveopplæringen videreutvikles evnen til å uttrykke seg i beskrivende og fortellende sjangrer, og mot slutten av kurset skal de også kunne skrive enkle argumenterende tekster. Muntlig skal studentene kunne gi en klar fremstilling innenfor et vidt spekter av emner, og begrunne og forklare egne meninger. De skal kunne bruke språket på en slik måte at en samtale kan gjennomføres uten vansker.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Kandidaten har kunnskaper på nivå B1/B2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).

FERDIGHETER:
Kandidaten
- behersker et stort nok ordforråd til å gi klare beskrivelser og uttrykke synspunkter om de fleste allmenne emner.
- bruker komplekse setninger
- kan bruke en del sammenbindingsteknikker i tekstproduksjon
- kan skrive enkle argumenterende tekster

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning 6 t. pr. uke, inkludert øvinger i språklaboratorium, totalt.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.
Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)
  • •Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Den skriftlige delen av eksamen tester språkforståelse (for eksempel diktat), grammatikk, ordforråd og tekstproduksjon. I tillegg er det en 15 minutters muntlig eksamen. Ordbok er ikke tillatt.
Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å ha bestått eksamen. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Bestått Trinn 1 eller bestått innplasseringsprøve eller Norskprøven med resultat B1 på den skriftlige delen og A2 eller bedre på de øvrige delene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NFF0201 15.0 01.09.2016
NFF0301 15.0 01.09.2016
NFUT0202 15.0 01.09.2011
NFUT0203 15.0 01.09.2011
NFUT0204 15.0 01.09.2011
NFUT0205 15.0 01.09.2011
NFUT0206 15.0 01.09.2011
NFUT0207 15.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 E 13.12.2017 09:00 D150, bygg 6
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 E 22.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.