Om oss

Om oss

Institutt for Maskinteknikk og Produksjon driver en omfattende forskningsaktivitet innen flere fagområder, blant annet innen teknologi, energi, produktkvalitet og -utvikling og produksjonseffektivitet og har fokus på innovasjon og anvendelse av forskningsresultater.

Eksperimentell forskning og undervisning med praktisk arbeid er en viktig del av instituttets strategi. Vi har både virtuelle laboratorier for produktutvikling, og fysiske laboratorier for bearbeiding, realisering og testing.

 

Studier

Instituttet tilbyr bachelor, 2. og 5. årig master, erfaringsbaserte masterprogram og Ph.d. studier. Besøk vår studieside for mer informasjon.

 

Forskning

Instituttet deltar i en rekke internasjonale og nasjonale forskningssentre og prosjekter og henvender seg blant annet til den vareproduserende industrien, teknologiindustrien og oljeindustrien.

Forskningsaktivitetene ved instituttet spenner i omfang fra store nasjonale programmer til doktorgradsavhandlinger; forskningsresultatene fra MTP sørger for at norsk næringsliv og forvaltning har tilgang til kunnskap på høyt internasjonalt nivå for sin verdiskaping og bidrar, sammen med næringsliv og forvaltning, til å løse viktige oppgaver for samfunnet.

Vårt institutt har følgende faggrupper:

  • Design, Analysis and Manufacturing (DAM)
  • Materialer
  • Produksjonsledelse
  • Robotteknikk og automatisering
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)
  • Engineering Design and Production Technology

Besøk vår forskningsside for mer informasjon.

 

Laboratorier ved Institutt for Maskinteknikk og Produksjon

Eksperimentell forskning og undervisning med praktisk arbeid er en viktig del av instituttets strategi. Vi har både virtuelle laboratorier for produktutvikling, og fysiske laboratorier for bearbeiding, realisering og testing.

Les mer om alle våre laboratorier her