mtp - forskning - RAMS forskning

RAMS - Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

RAMS-gruppen har definert fire deltema innenfor forskningsområdet risiko og pålitelighet av komplekse systemer:

  • Pålitelighetsvurderinger av barrierer og sikkerhetskritiske systemer
  • Ta inn pålitelighet i utvikling av nye systemer, dvs en "systems engineering"-tilnærming
  • Risikovurderinger av komplekse systemer
  • Risikobasert vedlikeholdsplanlegging

 

Forskning

Faggruppen utfører grunnleggende så vel som anvendt forskning. Vi har over flere tiår opprettholdt et sterkt samarbeid med industrien, innen sektorer som spenner fra olje- og gassindustri, jernbaneindustri og fornybar energi. I senere tid har vi også startet et samarbeids med Statens Vegvesen og blitt med i det nye senteret "Innovation-driven research in subsea production and processing" (SFI SUBPRO).

Generell informasjon over våre forskningsaktiviteter

01 nov 2022

Video om sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold