mtp - forskning - rams

RAMS - Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

RAMS-gruppen har definert fire deltema innenfor forskningsområdet risiko og pålitelighet av komplekse systemer:

  • Pålitelighetsvurderinger av barrierer og sikkerhetskritiske systemer
  • Ta inn pålitelighet i utvikling av nye systemer, dvs en "systems engineering"-tilnærming
  • Risikovurderinger av komplekse systemer
  • Risikobasert vedlikeholdsplanlegging

 

Research activities

The group carries out basic as well as applied research. We have over several decades maintained a strong collaboration with the industry, in sectors ranging from oil and gas industry, railway industry, and renewable energy. More recently, we have also started a collaboration with the Norwegian Public Road Administration and joined the new center for innovation-driven research in subsea production and processing (SFI SUBPRO).

 

General information about our research activities

 

PhD dissertations with supervision from the RAMS group
Master theses with supervision from the RAMS group

29 okt 2019