Nobelutstilling ved Universitetssykehuset i Trondheim

Nobelutstilling ved Universitetssykehuset i Trondheim

Nobelutstilling

  • May-Britt Mosers kjole
  • Nobelutstillingen i Kunnskapssenteret.
  • Nobelmedaljen

Her finner du utstillingen

Her finner du utstillingen

Nobelutstillingen står i 2. etasje i Kunnskapssenteret ved Universitetssykehuset på Øya i Trondheim.

Utstillingen er åpen for alle besøkende.

Kunnskapssenterets åpningstider: kl. 06.30 - 21.00 (alle dager)

Nobelkjolen

Nobelkjolen

Dekorasjonene på kjolen fremstiller gridceller, en bestemt type nerveceller som er sentrale i forskningen Moserne vant Nobelprisen for. Det heksagonale mønsteret på kjolen er det som trer frem når man gjør registreringer av gridcellenes aktivitet.

Kjolen er designet av Matthew Hubble som bruker vitenskap som inspirasjon i sin design. Kjolen er en gave fra designeren til Kavliinstituttet.

Besøk Nobelutstillingen i Kunnskapssenteret

Hjerneforskerene May-Britt Moser og Edvard Moser ved NTNU mottok Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2014, sammen med John O’Keefe ved University College London. Du kan se Nobelprismedaljene og den spesialdesignede kjolen som May-Britt Moser bar under Nobelprisutdelingen i Stockholm i en liten utstilling i Trondheim.