Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er seniorrådgiver for innovasjon ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og prosjektleder for helseinnovasjonsarenaen DRIV NTNU.

 

Har du en ide om noe som kan gi bedre helse eller helsetjeneste?

Ser du behov for nye produkter eller tjenester?

Er du i gang med et innovasjonsprosjekt og behøver hjelp til å komme videre?

Eller ønsker du å samarbeide med NTNU innen helse og/eller helsetjeneste?

Jeg vil gjerne bistå.

Ta kontakt og/eller besøk hjemmesidene for fakultetets innovasjonssatsing eller DRIV NTNU.

 

Arbeidserfaring:

2019-dd: Prosjektleder for innovasjonsarenaen DRIV NTNU og seniorrådgiver for innovasjon, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

2017-2019: Seniorrådgiver for innovasjon og medisinsk teknologi, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

2014-2017: Seniorrådgiver for innovasjon og medisinsk teknologi, Det medisinske fakultet, NTNU

2011-2014: Administrativt ansvarlig for prosessen med utredning og opprettelse av ny tematisk satsing ved NTNU innen helse, velferd og teknologi; NTNU Helse

2008-2014: Rådgiver for NTNUs satsingsområde medisinsk teknologi

2004-2009: Faglig leder for Forskerlinjen i medisin, DMF, NTNU og Post doktor, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, DMF, NTNU

2000-2004: Post doktor, Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk, DMF, NTNU

 

Utdanning:

1996-2000: PhD/Dr Medical Science, Institutionen för Biomedicin och Kirurgi, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, Linköping, Sverige

1994-1996: Forskerstudent, Institutionen för Cellbiologi, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet

1991-1994: Kjemiingeniør, Kjemiteknikk og bioteknologi, Trondheim Ingeniørhøgskole (nå NTNU)

 

Nyere emner/kurs:

2019-dd: Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon, NTNU
2012: Patentering og kommersialisering, NTNU
2009: NTNUs mentorprogram
2007-2008: Lederutviklingsprogram for faglig ledelse, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner