Bakgrunn og aktiviteter

Har du en ide om noe som kan gi bedre helse eller helsetjeneste?

Eller ser du behov for nye produkter eller tjenester?

Eller kanskje du allerede er i gang med et innovasjonsprosjekt og behøver hjelp til å komme videre?

 

Jeg vil gjerne hjelpe deg!

Ta kontakt og/eller besøk hjemmesiden ntnu.no/dmf/innovasjon

 

Arbeidserfaring:

2014-dd: Seniorrådgiver for innovasjon og medisinsk teknologi, Det medisinske fakultet, NTNU

2011-2014: Administrativt ansvarlig for prosessen med utredning og opprettelse av ny tematisk  satsing ved NTNU innen helse, velferd og teknologi (HEVET, nå kalt NTNU Helse)

2008-2014: Rådgiver for NTNUs satsingsområde medisinsk teknologi

2004-2009: Faglig leder for Forskerlinjen i medisin, DMF, NTNU og Post doktor, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, DMF, NTNU

2000-2004: Post doktor, Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk, DMF, NTNU

 

Utdanning:

1996-2000: PhD/Dr Medical Science, Institutionen för Biomedicin och Kirurgi, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, Linköping, Sverige.

1994-1996: Forskerstudent, Institutionen för Cellbiologi, Hälsouniversitetet

1991-1994: Kjemiingeniør, Kjemiteknikk og bioteknologi, Trondheim Ingeniørhøgskole (nå HiST)

 

Nyere emner/kurs:

2012: Patentering og kommersialisering, NTNU
2009: NTNUs mentorprogram
2007-2008: Lederutviklingsprogram for faglig ledelse, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner