Kjernefasiliteter

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Kjernefasiliteter

Sammen med Helse Midt-Norge har Fakultet for medisin og helsevitenskap organisert avansert infrastruktur innen klinisk- og basalforskning, med tilknyttet personell med spesialkompetanse, i kjernefasiliteter. Disse kjernefasilitetene er tilgjengelig for forskere nasjonalt og internasjonalt, både ved forskningsinstitusjoner og i industrien.

Proteomics and Metabolomics Core Facility lab

En kjernefasilitet skal:

  • bidra til å gjøre tilgjengelig avansert vitenskapelig teknologi/utstyr, prøve- og datasamlinger og metoder for forskere regionalt og nasjonalt
  • drive med forskning og utvikling innen egne fagfelt
  • ha en servicefunksjon med høyt kvalifisert personell med spesialkompetanse for betjening, vedlikehold og/eller opplæring av brukere. 

Kjernefasiliteter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap