Søknadsstøtte pedagogisk merittering

Søknadsstøtte pedagogisk merittering

Vi arrangerer webinarer og søkersminar for søkere utover vårsemesteret 2024. Gjennom  webinarene og søkerseminaret vil søkere få informasjon om meritteringsordningen og råd til søknadsskriving. Det vil også være mulighet til å stille konkrete spørsmål under webinarene. Webinarene vil være aktuelle for ansatte ved NTNU som oppfyller de formelle kravene for å kunne søke om status som merittert underviser.  Påmelding åpner 1.mars 2024

Webinar 1 </br> 15.mars 2024 </br> kl. 12.00 - 13.00

Webinar 1
15.mars 2024
kl. 12.00 - 13.00

Vi inviterer til webinar om merittering. Se opptak av webinaret

Tema: Søknadsprosess og søknadsskriving

Påmeldingsfrist 13.mars

Seminar </br> 15.april 2024</br> kl. 09.00 - 10.00

Seminar
15.april 2024
kl. 09.00 - 10.00

Vi inviterer til felles søkerseminar i Gjøvik B110,  Ålesund F415 og Trondheim S21.

Tema: Søknadsskriving. Meritterte undervisere deltar

Påmelding Gjøvik 

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 8.april

 

Webinar 2 </br> 15.mai 2024</br> kl. 12.00 - 13.00

Webinar 2
15.mai 2024
kl. 12.00 - 13.00

Vi gjennomfører en "Spørretime" hvor du kan stille spørsmål om søknadsprosess, søknadsskriving, innlevering og fagfellevurdering. 

Spørsmål kan sendes til merittering@ntnu.no

Meld deg på - frist 13.mai

Spørsmål om webinarene?

Spørsmål om webinarene?

Kontakt oss på e-post: merittering@ntnu.no