Søknadsstøtte pedagogisk merittering

Søknadsstøtte pedagogisk merittering

Vi arrangerer webinarer og søkersminar for søkere utover vårsemesteret 2023. Gjennom  webinarene og søkerseminaret vil søkere få informasjon om meritteringsordningen og råd til søknadsskriving. Det vil også være mulighet til å stille konkrete spørsmål under webinarene. Webinarene vil være aktuelle for ansatte ved NTNU som oppfyller de formelle kravene for å kunne søke om status som merittert underviser.  


Webinar 1 23.mars 2023 kl. 09.00 - 10.00

Webinar 1 23.mars 2023 kl. 09.00 - 10.00

Vi inviterer til webinar om merittering.

Tema: Søknadsprosess og søknadsskriving

Meld deg på - frist 21.mars

Seminar 17.april 2023 kl. 09.00 - 10.00

Seminar 17.april 2023 kl. 09.00 - 10.00

Vi inviterer til felles søkerseminar i Gjøvik B110,  Ålesund F415 og Trondheim S21.

Tema: Søknadsskriving

Påmelding Gjøvik 

Påmelding Ålesund

Påmelding Trondheim

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist 11.april

 

Webinar 2 10.mai 2023 kl. 09.00 - 10.00

Webinar 2 10.mai 2023 kl. 09.00 - 10.00

Vi gjennomfører en "Spørretime" hvor du kan stille spørsmål om søknadsprosess, søknadsskriving, innlevering og fagfellevurdering. 

Spørsmål kan sendes til merittering@ntnu.no

Meld deg på - frist 8.mai

Spørsmål om webinarene?

Spørsmål om webinarene?

Kontakt oss på e-post: merittering@ntnu.no