Søknadsfrist og tidsplan 2023

Søknadsfrist og tidsplan 2023

Det er mogleg å søke om status som merittert undervisar ein gong i året. Her får du ei oversikt over tidsfristar og vurderingsprosess:

 

Oppdatert 1.2.23

Tidsplan tekst

 • Januar/Februar:
  • Oppdatert informasjon til fagmiljøa om merittering
    
 • Mars:
  • Utlysning 1. mars 2023
  • Webinar 1: Søknadsskriving – informasjon om merittering (23. mars 2023)
  • Søknadsskriving
    
 • April:
  • Seminar: Søknadsskriving - meritterte undervisarar deltar (17. april 2023)
  • Søknadsskriving
    
 • Mai:
  • Webinar 2: Søknadsskriving – «Spørjetime» (10. mai 2023) 
  • Søknadsskriving
    
 • Juni/Juli: '
  • Søknadsskriving
    
 • August:
  • Søknadsskriving
  • Søknadsfrist 31.08.23 kl. 12.00
  • Søknaden skal leverast digitalt
    
 • September:
  • Fagfellevurdering
  • Søkarane får vite om dei går vidare til intervju (veke 36)
    
 • Oktober:
  • Fagfellevurdering
  • Intervju av søkarar (veke 42 & 43)
    
 • November:
  • Fagfellevurdering
  • Alle søkarar får skriftleg tilbakemelding med grunngjeving (veke 48)
  • Offentleggjering meritterte undervisarar (veke 48)
    
 • Desember:
  • Utdeling av diplom til meritterte undervisarar torsdag 14. desember 2023 kl. 11.00–13.00 i Rådssalen