Om oss

Institutt for materialteknologi

Om oss

To stipendiater i laben. Foto

Institutt for materialteknologi (IMA) er innen fagområdene materialvitenskap og -teknologi en etterspurt aktør innen utdanning og forskning. Vi bidrar til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer, og bidrar til utviklingen av et bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner.

Gjennom god forskningsbasert kunnskapsformidling bidrar instituttet til innovasjon og verdiskaping som møter samfunnets utfordringer. Vårt utdanningstilbud gir våre studenter teoretisk og praktisk kompetanse som setter dem i stand til å løse disse utfordringene.

Instituttet er det eneste instituttet i Norge som gir sivilingeniørgrad i materialteknologi.

Instituttets gode laboratorier og moderne og oppdaterte infrastruktur er grunnpilarer for instituttets utdannings og -forskningsaktiviteter.

 

Hva er materialteknologi?

Hva er materialteknologi?

Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Strategi 2018-2025