Institutt for materialteknologi

Om oss

 

Institutt for materialteknologi (IMA) er Norges ledende utdannings- og forskningsmiljø innen materialteknologi/vitenskap.

IMA omfatter fagområdene fysikalsk metallurgi, prosessmetallurgi og elektrolyse med hovedvekt på lettmetaller og silisium, silisium for solceller, korrosjon, elektrokjemisk energiteknologi, uorganiske og keramiske materialer og nano-strukturerte materialer.

Instituttet utdanner ca 15 PhD kandidater per år og har flere store løpende prosjekter, blant annet i samarbeid med norsk industri og utenlandske samarbeidspartnere.

Instituttet har kapasitet til å utdanne ca 60 mastergradkandidater (sivilingeniør) innen materialteknologi, kjemi og bioteknologi (materialkjemi og energiteknologi) samt det internasjonale masterprogrammet " MSc In Light Metals Production ". Vi tilbyr studenter et inspirerende og internasjonalt arbeidsmiljø i moderne laboratorier.

 

Postdoktor Kai Zhang og stipendiat Hailong Jia fra "the Physical Metallurgy Research Group" ved Institutt for materialteknologi. Foto: Per Henning/NTNU

Hva er materialteknologi ved NTNU?

Kurs og konferanser

Mål og strategi