Hva er materialteknologi ved NTNU?

Hva er materialteknologi ved NTNU?

 

Materialteknologi er kanskje ikke noe du tenker på i hverdagen, men du er omringet av det til en hver tid. Alt fra noe så enkelt som en termokopp til den enormt avanserte mobiltelefonen din er et resultat av omfattende forskning på materialer. Materialteknologi er kjemi, matematikk og fysikk som sammen anvendes for å fremstille, forbedre og resirkulere materialer gjennom lave utslipp og lavt energibruk.

Institutt for materialteknologi utvikler prosesser, konsepter og komponenter for å løse materialrelaterte utfordringer innen energi, miljø, klima og helse. Vi underviser i og forsker på fremstilling av nye og forbedring av eksisterende materialer innen kjemi, elektrokjemi og metallurgi, hvordan vi bruker og resirkulerer materialer og materialressurser, og hvordan vi kan redusere energibruk og utslipp under produksjon og resirkulering.

Metallurgisk industri og produksjon og bearbeiding av materialer er en meget viktig del av norsk industrivirksomhet. Materialer har blant annet også meget stor betydning for olje- og gass-industrien, som for eksempel beskyttelse mot korrosjon av stål i marine miljø.

NTNU er det eneste universitetet i Norge som utdanner sivilingeniører (Master i Teknologi) med kunnskaper innenfor materialteknologi og materialvitenskap. Institutt for materialteknologi utdanner årlig ca 50 sivilingeniører til Norsk industri.

 

 

Studier i materialteknologi ved NTNU

Har du lyst til å studere materialteknologi?

Institutt for materialteknologi ved NTNU tilbyr flere forskjellige studieprogrammer innenfor fagområdet materialteknologi.

Les mer om studier i materialteknologi ved NTNU

 

Forskning i materialteknologi ved NTNU

Faggrupper ved Institutt for materialteknologi (på engelsk)

Les mer om forskning i materialteknologi ved NTNU (på engelsk)