Hva er materialteknologi ved NTNU?


Materialene er grunnlaget for all ny teknologi. Ved NTNU arbeider vi med å skape og skreddersy materialer. Vi forsker på materialer til bruk innenfor datateknologi, transport, telekommunikasjon, medisin og til utvinning av olje og naturgass.

Materialteknologi er et relativt omfattende område som spenner fra framstilling av materialer fra råvarer, til bearbeiding av materialer til den form som kreves for spesifikke anvendelser.

Materialer, som metaller, plast og keramer, har helt ulike egenskaper. Dette fører til at teknologien knyttet til produksjon av materialene er fundamentalt ulik. Materialteknologien er i stadig utvikling, og nye materialer med spennende egenskaper gir rom for nye anvendelser. For eksempel kan en kombinasjon av ulike materialer, kompositter, gi opphav til helt nye egenskaper.

Metallurgisk industri og produksjon og bearbeiding av materialer er en meget viktig del av norsk industrivirksomhet. Materialer har blant annet også meget stor betydning for olje- og gass-industrien, som for eksempel beskyttelse mot korrosjon av stål i marine miljø.

NTNU er det eneste universitetet i Norge som utdanner sivilingeniører (Master i Teknologi) med kunnskaper innenfor materialteknologi og materialvitenskap. Institutt for materialteknologi utdanner årlig ca 50 sivilingeniører til Norsk industri.
 

Studier i materialteknologi ved NTNU

Institutt for materialteknologi ved Fakultet for naturvitenskap ved NTNU tilbyr flere forskjellige studieprogrammer innenfor fagområdet materialteknologi. I utdannelsen legges det vekt på:

  • Fremstilling og bearbeidning av ulike materialer med fokus på metaller og kjemiske reaksjoner.
  • Strukturelle og funksjonelle egenskaper til materialer knyttet til anvendelser, eks. metaller og keramer.
  • Materialer som har stor betydning for energiteknologi, og hvordan industrielle prosesser og ny teknologi som brenselceller og solceller kan gi oss lavere utslipp av klimagasser.
  • Raffinering og resirkulering av metaller
  • Lage miljøvennlige batterier
  • Nanoteknologi ved fremstilling av materialer

NTNU tilbyr følgende studieprogrammer i materialteknologi på norsk:

Studieprogrammer i materialteknologi på engelsk:

Studieprogrammene i Industriell kjemi og bioteknologi på norsk: (her kan du velge studieretningen materialkjemi og energiteknologi fra og med 3. årskurs).


NTNU tilbyr også ph.d.-program i materialteknologi


Forskningsområder innenfor materialteknologi (på engelsk)

 

Se også andre studier og forskning (på engelsk) ved Fakultet for naturvitenskap

 

Lars Arnberg med masterstudent i solcellaben.