Konseptuell konstruksjonsdesign

Konseptuell konstruksjonsdesign

Karusell forside

 • Trondheim HolzBau Pier. Arkitekter: John Haddal Mork og Anders Gunleiksrud. Foto: Sophie Labonnote.

   

   

 • Gitterskall i Trondheim. Arkitekter: John Haddal Mork og Steinar Hillersøy Dyvik. Foto: Sophie Labonnote.

   

   

 • Orkdal Arch-bru. Illustrasjon: NTNU/John Haddal Mork, Steinar Hillersøy Dyvik og Marcin Luczkowski.

   

   

forsidetekst

Forskningsfeltet konseptuell konstruksjonsdesign utforsker rommet mellom ingeniørvitenskap og arkitektur. Konseptuell konstruksjonsdesign handler om konstruksjonsteknikk som sikter etter mer enn å bære laster; det handler om å bære laster på måter som, i tillegg til å være strukturelt sikre, fremstår meningsfulle, vakre og interessante. Termen konseptuell konstruksjonsdesign brukes om arbeidet som gjøres på tvers av fagområdene arkitektur og konstruksjonsteknikk, og handler om å utvikle konstruksjoner som forener strukturell funksjonalitet og visuell form til en meningsfull og interessant enhet. 

Funksjonalitet, form og visuelt uttrykk er, i tillegg til tradisjonell konstruksjonsdesign, viktige faktorer i utviklingen av nye konstruksjoner i et samfunn under stadig utvikling. Blant arkitekter, ingeniører og produsenter er det store muligheter for å tilegne seg nye kunnskaper og innovasjon der konseptuell konstruksjonsdesign fungerer som en brobygger mellom fagområdene.

Les mer om forskningsarbeidet og prosjekter på vår engelskspråklige side.