Prosjekt- og masteroppgaver

  • Task01 at Climate and built forms: Environmental performance analyses of Marika Alderton house (Glenn Murcutt). Photo: Luca Finocchiaro.

     

     

  • text to come 2Task01 at Climate and built forms: Environmental performance analyses of Marika Alderton house (Glenn Murcutt). Photo: Luca Finocchiaro.
  • Task01 at Climate and built forms: Environmental performance analyses of Marika Alderton house (Glenn Murcutt). Illustration: Luca Finocchiaro.

 

Forskningsgruppen for Konseptuell konstruksjonsdesign jobber med å studere hvordan arkitekter, ingeniører og produsenter kan jobbe sammen med en felles interesse og felles digitale verktøy. Dette er et stort område som omhandler mange ulike tema og konsepter. I tillegg til de vanlige konstruktive egenskaper står begreper som funksjonalitet, form og visuelt uttrykk sentralt, også for ingeniører. 

Vi som jobber med konseptuell design og ingeniørarkitektur har i flere år hatt et meget spennende og populært samarbeid mellom Institutt for konstruksjonsteknikk og Fakultet for arkitektur og billedkunst. Som ingeniørstudent får du mulighet til å jobbe tett sammen med arkitektstudenter om forskjellige temaer. Her er samarbeidet like viktig som løsningen av prosjektet. 

 

 

Les mer om forskningsarbeidet og prosjekter på vår engelskspråklige side.