Programutvikling

Programutvikling

Dette har vært en betydningsfull aktivitet ved instituttet helt siden den første datamaskin ble installert på NTH i 1962. Programutviklingen har vært og er nøye knyttet til elementmetoden. I dag er det nok mer snakk om utvikling enn forskning, og arbeidet er for en stor del knyttet til masteroppgaver og i noen grad PhD studier. Av programmer som er utviklet ved instituttet de siste 15 år nevnes :

  • CrossX
  • FEMplate
  • FrameIT
  • fap2D

Hvem driver med dette?