73593553
Richard Birkelands vei 1a, Materialteknisk * 3-107

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Berg, Espen; Holthe, Kjell H.; Skallerud, Bjørn Helge. (2009) Cyclic plasticity modelling for ANDES thin shell and line-spring finite elements. International Journal of Applied Mechanics. vol. 1 (1).
  • Jayadevan, KR; Thaulow, Christian; Østby, E; Berg, Espen; Skallerud, Bjørn Helge; Holthe, Kjell H.; Nyhus, B. (2005) Structural integrity of pipelines: T-stress by line-spring. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. vol. 28 (5).
  • Skallerud, Bjørn Helge; Holthe, Kjell H.; Haugen, Bjørn. (2005) Thin shell and surface crack finite elements for simulation of combined failure modes. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. vol. 194.
  • Meling, Torstein Ragnar; Ødegaard, Jan; Holthe, Kjell H.; Meling, Eva Ødegaard; Segner, Dietmar. (1998) A formula for the displacement of an arch wire when subjected to a second order moment. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. vol. 113.
  • Meling, Torstein Ragnar; Ødegaard, Jan; Holthe, Kjell H.; Segner, Dietmar. (1997) The effect of friction on the bending stiffness of orthodontic beams. A theoretical and in vitro study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. vol. 112.
  • Meling, Torstein Ragnar; Ødegaard, Jan; Holthe, Kjell H.; Meling, Eva Ødegaard; Segner, Dietmar. (1996) A computer analysis of a new formula for bending of an orthodontic arch wire. Kieferorthopädische Mitteilungen. vol. 10.
  • Ødegaard, Jan; Meling, Torstein Ragnar; Holthe, Kjell H.; Meling, Eva Ødegaard; Segner, Dietmar. (1995) An evaluation of bending formulas used in orthodontics, A theoretical and an in vitro study. Kieferorthopädische Mitteilungen. vol. 9.

Del av bok/rapport

  • Skallerud, Bjørn Helge; Berg, Erik; Holthe, Kjell H.. (2009) A Numerical Approach to Analyse very low Cycle Fatigue Crack Growth in Pipelines. Computational Methods in Marine Engineering III Marine 2009.

Rapport/avhandling

  • Holthe, Kjell. (1994) Computation of the maximum point in the limit diagram in aluminium extrusion. 1994. SINTEF Rapport (STF70 F).
  • Holthe, Kjell. (1994) PIPELAY : a computer program for 2D steady state offshore pipelaying. 1994. SINTEF Rapport (STF70 F).