Prosjekt- og masteroppgaver

Prosjekt- og masteroppgaver

Prosjekt- og masteroppgaver karusell

 • Testing av brukasse i vindtunnel. Foto: NTNU/Bartosz Siedziako.

   

   

 • Hardangerbrua. Foto: NTNU/Knut Andreas Kvåle.

   

   

 • Numerical analysis of a train passage along one of the finite element models of a railway catenary sectino, showing forces as arrows. Model and animation by NTNU/Petter Nåvik.

   

   

Prosjekt- og masteroppgaver tekst

Forskningsgruppen for Konstruksjonsdynamikk har flere viktige hovedforskningsområder; veibruer, jernbanebruer og kontaktledningsanlegg for jernbanen. Forskningen omfatter utstrakt bruk av numerisk modellering ved hjelp av elementmetoden, omfattende respons- og lastmålinger (mer eller mindre kontinuerlig overvåking) på eksisterende konstruksjoner, utvikling og anvendelse av nye metoder og teknikker for numerisk simulering av dynamisk respons i tillegg til laboratorieforsøk ved måling og testing i både konstruksjonslaben og vindtunnelen. 

 

 

Les mer om forskningsarbeidet på vår engelskspråklige side.