Når du er invitert til intervju eller samtale betyr det at du er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver oppfatter deg som en interessant person. De aller fleste arbeidsgivere ser på intervjuet som en samtale hvor de ønsker å bli bedre kjent med deg. Ta en kikk på denne siden før intervjuet, eller last ned vårt hefte med tips til intervjuet.

 

Forbered deg til intervjuet

 • Les gjennom utlysningen og søknaden du skrev

 • Vær forberedt på å svare på spørsmål rundt  det du har skrevet i søknaden og CV'en

 • Innhent informasjon om bedriften/etaten du skal på intervju til. Les nettsidene deres. Kjenner du noen som arbeider hos den aktuelle arbeidsgiveren, så snakk med vedkommende før intervjuet og spør hvordan du best bør forberede deg og om det er spesielle sider ved etaten/bedriften du bør vite om

 • Vær sikker på at du forstår hva du søker på og hvorfor

 • Vær klar for å beskrive din kompetanse. Les mer om kompetanse.

 • Se gjennom vanlige intervjuspørsmål i høyre marg. Øv deg gjerne på intervjusituasjonen sammen med andre eller delta på kurs i intervjutrening
   

Arbeidsgiver ser etter

 • Entusiasme og engasjement – at du fremstår som genuint interessert i den aktuelle stillingen. Lytt godt på spørsmålene som blir stilt. Du kan også stille spørsmål om stillingen og bedriften, arbeidsmiljøet eller prosjektene de jobber med.

 • Motivasjonen til å søke stillingen – hvordan kan du bidra positivt for bedriften?

 • Din evne til å samarbeide med andre, holdninger til kolleger og andre mennesker
   

Intervjutyper

Individuelt intervju – du møter gjerne flere fra arbeidsgiver. Skal du ha videointervju, sjekk at det tekniske er i orden, og finn et sted der lyd og bakgrunn er bra.

Case-intervju kan være alene eller sammen med andre. Innebærer ofte  å gjøre en oppgave eller løse en problemstilling foran andre. Ikke nødvendigvis for et riktig svar, men for hvordan du går frem for å løse utfordringen eller hvordan du kommuniserer med andre. Stol på deg selv og opptre profesjonelt. Du kan bli bedt om å presentere løsningen, bruk da tid på strukturere dette godt innenfor tiden du har fått. Case vil vanligvis ha sammenheng med selskapets arbeidsområde. Det finnes nettsider og casehåndbøker som kan hjelpe deg hvis du ønsker mer informasjon om caseintervju.  

Personlighetstester er for å kartlegge hvordan du vanligvis tenker og handler, dette for å se om det passer inn i den stillingen som er tenkt. Her er ingen gale eller riktige svar. Vær ærlig! Det er likevel ikke så lett å beregne seg frem til den personligheten de ser etter for akkurat den stillingen. . 

Evne- og ferdighetstester brukes for å se på dine evner for logisk tenkning, hvordan du tar til deg ny kunnskap, eller prestasjoner innenfor spesielle områder, f.eks. innenfor språk, tallforståelse. Testene brukes oftest som supplement til intervjuet. Du kan finne mange eksempler på personlighet- og evnetester på nett  

Speedintervju kan være på -20 minutter og er en personlig presentasjon av hvem du er, før de ser på din CV. Slik kan arbeidsgiver raskt få et inntrykk om hvem som kan være aktuell for videre intervju. 

10 vanlige intervjuspørsmål

 • Kan du starte med å fortelle om deg selv?

 • Hvorfor har du søkt stillingen?

 • Hva synes du virker mest/minst attraktivt med denne stillingen?

 • Fortell om et prosjekt der du oppnådde gode resultater.

 • Hva er du mest stolt av å ha gjort?

 • Hvilken rolle tar du i et teamarbeid?

 • Hva er dine fremtidige mål?

 • Hva er dine forbedringsområder?

 • Hvorfor skal vi velge deg framfor noen andre søkere?

 • Når kan du eventuelt tiltre i stillingen?

Stiller du godt forberedt og er motivert for stillingen, forstår arbeidsgiver at du er interessert. Det blir lagt merke til.

Spørsmål du kan stille på intervjuet

Kroppsspråket under intervjuet

 • Fremstå som genuint interessert i den aktuelle stillingen

 • Fast håndtrykk, blikk-kontakt og smil.

 • Det er viktig at det ikke lukter røyk av deg.

 • Sitt rett i ryggen, og hold armer og ben i ro. Urolig atferd tar oppmerksomheten fra det du sier

Illustarsjonsfoto, intervju og kroppsspråk

Veiledning for studenter ved NTNU

Ønsker du å snakke med en av våre rådgivere i Trondheim om jobbintervju og jobbsøking? Vi kan også ta veiledning over skype eller telefon.