Faggruppe Vareproduksjon

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Faggruppe Vareproduksjon

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har et godt samarbeid med regionale og nasjonale industriklynger og næringsliv. Spydspissen her er Raufoss-klyngen (NCE Raufoss) samt Sintef Raufoss Manufacturing (SRM). Samarbeid med NTNU, SRM og om lag 15 bedrifter ved Raufoss i regi av Senter for forskningsbasert innovasjon "SFI Manufacturing", er en sentral og prioritert aktivitet i instituttet. 

Bilde av trådløs sensorteknologi

Hovedområder for forskning

Målesystemer

Gruppen dekker kvalitetsteknikk og måleteknologi ved hjelp av koordinatmålingsteknologi, CT-skanning, maskinsynteknologi og sensorer og sensorteknologi. Videre trådløs kommunikasjon av sensorsignaler og signalbehandling og sensorfusion. Gruppen dekker også toleransesyntese og definisjoner, variasjonsstyring, måling av usikkerhetsanalyse og målesystemvurdering.

Beslutningsstøtte, analyse og læring ved hjelp av maskinlæring

Gruppen har kompetanse på produksjonssystemmodellering og simulering, maskinlæring og AI-teknologi, læringsfabrikker, optimalisering og datateknikk anvendt på cyber fysiske produksjonssystemer.

Produkt, prosess og produksjonssystemutvikling

Gruppen dekker bæredyktig utvikling, universell design, produktutvikling, systemteknologi og sirkulær økonomi anvendt til produksjon.

Vareproduksjon

Vareproduksjon

Forskningsgruppe: Vareproduksjon

Kontaktperson: Kristian Martinsen

Hovedfokus er Industri 4.0, mer spesifikt hvordan vareproduksjon samler og bruker data og informasjon og ulike digitale verktøy (digital tvilling) for å styre variasjoner i produkt og prosess. Innenfor dette vil vi fokusere på disse områdene:

Industri 4.0
Prosessmonitoreing, maskinlæring og maskinsyn 
Bærekraftig vareproduksjon
Modellering av produksjonssystemer  
Læringsfabrikk  
Additiv tilvirkning
Trådløse sensorsystemer og trådløs industriell kommunikasjon 
Produktdesign, kvalitetsteknikk og målesystemer 

person-portlet

Kontakt

Kristian Martinsen
Professor
kristian.martinsen@ntnu.no
61135178
99521849

Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon