Formidling ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Formidling ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Mann holder presentasjon foran en skjerm med en jordklode på. Foto.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har omfattende publikasjonsvirksomhet og mange forskere som bidrar aktivt i samfunnsdebatten gjennom foredrag, blogg og media. 

Mini calevent portlet

Arrangementer