Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent på medisinstudiet:
 - Lege- pasient kommunikasjon (LPK)
 -  praksis III C. 

Jobber med administrasjons delen og koordineringen av lege- pasient kommunikasjon i medisin studentene, dette foregår i 1. og 2. året på medisinstudiet.

Administrerer praksis i primærhelsetjenesten på 6. året  IIIC.