Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent for III A, III D og prosjektmedarbeider

Jobber med administrasjons delen og koordineringen av hovedoppgaven for medisin studentene på 5. året og avsluttende semester på medisin studiet. 

Prosjekt medarbeider for Hysnes helsefort.