Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent på medisinstudiet:
 - Lege- pasient kommunikasjon (LPK)
 -  Utplassering i III C. 

Prosjektmedarbeider i Hysens helsefort

Jobber med administrasjons delen og koordineringen av lege- pasient kommunikasjon i medisin studentene, dette foregår i 1. og 2. året på medisinstudiet.  Også med utplassering til allmennpraksis på 6. året  IIIC.