Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier i kommunehelsetjenesten

Geriatri, forebygging og helsefremming

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Velferdsteknologi (AAL prosjekt 2009-2013)

Prosjektleder i velferdsteknologiprosjekt HiST 2015-