Bakgrunn og aktiviteter

Sykepleier i kommunehelsetjenesten

Geriatri, forebygging og helsefremming

Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

Velferdsteknologi (AAL prosjekt 2009-2013)

Prosjektleder i velferdsteknologiprosjekt HiST 2015-

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Knutshaug, Toril Johanne; Nakrem, Sigrid. (2017) Velferdsteknologi - hva, hvorfor og hvordan?. Velferdsteknologi i praksis.

Rapport/avhandling

  • Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. (2016) Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 - desember 2016. Trondheim: NTNU 2016 19 s. NTNU. 2016.
  • Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe. (2016) Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 - desember 2016. 2016.