Fibromyalgi-kriteriene

Fibromyalgi-kriteriene

2016-kriteriene for fibromyalgi er oversatt til norsk og validerte. 

Fibromyalgi-2016-kriteriene (pdf)

Hvorfor nye kriterier? 

  • Det har vært et paradigmeskifte i oppfatningen av hva fibromyalgi er, altså fenotypen. Fibromyalgi er etter dagens forståelse ikke bare en smertetilstand, men en kombinasjon av smerte og komorbide plager som fatigue, søvnproblemer, kognitive dysfunksjon, depressive symptomer, irritabel tarm og hodepine. Fibromyalgi kan derfor ikke diagnostiseres på gammelmåten ved bare å måle mekanisk trykkømhet (tenderpunkter).
  • Pasienten kan skåre utbredte smerter (Widespread Pain Index) 0-19, + komorbide symptomer (Symptom Severity Score) 0-12 som summeres til en 0-31 «Fibromyalgi skåre» (fibromyalgia severity score) i et spørreskjema. 
  • De nye kriteriene åpner for en gradering fra 0-31 i alvorlighetsgrad
  • Det som skiller det nye kriteriesettet og det gamle er også reliabiliteten, der man med de gamle kriteriene kunne ha stor variasjon i resultatet.
  • Med de nye kriteriene er det heller ingen eksklusjonsdiagnoser, som vil si at det er mulig å ha både fibromyalgi og f.eks leddgikt, artrose, depresjon, lupus etc. Da er det mulig å behandle begge/alle diagnosene på en bedre måte.
  • De gamle kriteriene (ACR1990) kan brukes i tilllegg til de nye, men ikke stå alene.

 

Forskningsartikkelen om den norske valideringen: 

Egil A. Fors, Knut-Arne Wensaas, Hilde Eide, Ellen A. Jaatun, Daniel J. Clauw, Fred Wolfe and Anne-Sofie Helvik. (2020). Fibromyalgia 2016 criteria and assessments: comprehensive validation in a Norwegian populationScandinavian Journal of Pain

 

   

07 jul 2020