Utgifter i forbindelse med masteroppgaven

Utgifter i forbindelse med masteroppgaven

Retningslinjer for dekning av dine utgifter i forbindelse med masteroppgaven

Du kan søke om ett av to alternativer:

1. Trykking og utsending av spørreskjema

Institutt for pedagogikk og livslang læring vil etter søknad kunne dekke nødvendige og dokumenterte utgifter i forbindelse med datainnsamling til masteroppgaven knyttet til trykking og utsending av spørreskjemaer og lignende med inntil kr. 1500. Forutsetning for støtte er at veileder har anbefalt søknaden. Send veilederen din en e-post og be om bekreftelse, og videresend e-posten til kontorsjef Wenche S. King. Du søker om støtte ved å fylle ut skjema for refusjon av utlegg.

2. Reiseutgifter

Instituttet vil etter søknad kunne dekke nødvendige og dokumenterte reiseutgifter i forbindelse med datainnsamling til masteroppgaven med inntil kr. 1500. Dette gjelder billigste reisemåte. Diettgodtgjørelse utbetales ikke. Forutsetning for støtte er at veileder redegjør kort for sammenhengen mellom tema i masteroppgaven og reisemålet. Be veilederen din om å bekrefte dette per e-post, og videresend e-posten til Wenche S. King. Fyll ut og send inn skjema for refusjon av utlegg.

Skriftlig søknad sendes til kontorsjef Wenche S. King senest innen en uke etter at masteroppgaven er levert.

Instituttet forbeholder seg retten til å avslå søknader dersom instituttets økonomiske situasjon ikke tillater det.

Godkjent av instituttleder 07.05.18.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet