Institutt for psykisk helse

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Barn løper i enga. Foto: iStock

Instituttets fagområder er psykisk helse, psykiske lidelser, rus, rehabilitering, habilitering, utviklingshemming og barnevern. Institutt for psykisk helse bidrar til økt kunnskap for bedre behandling- og helsetilbud i psykisk helsearbeid. To av instituttets enheter driver med tjenestestøtte.

Instituttet tilbyr bachelorutdanning i vernepleie, masterutdanning i psykisk helse, videreutdanninger i psykisk helsearbeid og barnevernsledelse. Vi tilbyr frittstående emner om psykisk helse på doktorgradsnivå og videreutdanning for spesialiserte tjenester. Institutt for psykisk helse er del av ​​​​​​​Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse

Kontakt

Kontakt

​​​​​​​​​​​​​​Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder IPH   Nanna Sønnichsen Kayed
   Instituttleder
​​​​​​​

  Ansatte​​​​​​​

  Om oss

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@iph.ntnu.no

Spørsmål om våre studier

  ​​​​​​ ​​​​​​​studier@iph.ntnu.no

Forskning

Studier

Mini calevent portlet

Hva skjer?