Kulturhistoriske samlinger

Kulturhistoriske samlinger

Steinaldergjenstand. Foto Geir Mogen.Våre kulturhistoriske samlinger inneholder objekter fra menneskenes varierte kulturelle liv opp gjennom tiden. Samlingene omfatter arkeologiske og kulturhistoriske objekter fra stein-, bronse- og jernalder, middelalder og nyere tid.


Zoologiske samlinger

Zoologiske samlinger

Dag Dolmen med skilpadde. Foto Geir Mogen.Naturhistoriske samlinger er grunnsteinen for å forstå biologisk mangfold og livets historie. De zoologiske samlingene omfatter ca. 750 000 fysiske objekter. Disse oppbevares i en rekke magasiner og på mange forskjellige måter, alt etter størrelse og type.

 


Botaniske samlinger

Botaniske samlinger

Daglig leder Vibekke Vange med de levende samlingene i Ringve botaniske hage. Foto: Geir Mogen.De botaniske samlingene er vår felles kunnskapskilde om hva som finnes, og som har forekommet, av botaniske organismer. Samlingene brukes til forskning innen taksonomi/systematikk, biogeografi, bevaringsbiologi og miljøforhold.

 


Geologisamlingen

Geologisamlingen

Del av Hammers samling. Foto Karstein Hårsaker.NTNU Vitenskapsmuseets geologisamling, med mineraler, bergarter og fossiler hører til blant de tidligst innsamlede museumsobjektene i Norge.


Søkbare databaser

Søkbare databaser

Universitetsmuseenes fotoportal

Portalen inneholder bilder fra universitetsmuseenes kulturhistoriske fotosamlinger og samlinger forvaltet på vegne av andre institusjoner og personer.

Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger på nett

Universitetsmuseene i Norge har store arkeologiske samlinger. Samlingene inneholder titusenvis av gjenstander, fra ørsmå biter av flint til store vikingskip.

Universitetsmuseenes mynt- og medaljesamlinger

Mynt- og medaljeportalen inneholder opplysninger om mynter og medaljer i samlingene til landets universitetsmuseer og medaljene til Norges Bank.

An online bibliography of the Chironomidae

Portalen gir tilgang til en kontinuerlig oppdatert database på litteratur om fjærmygg (Diptera: Chironomidae). Registrerte brukere kan legge inn nye referanser.

Artskart

Artskart er en karttjeneste hvor en kan søke på norske arter og så se hvor de er funnet (registrert) i Norge med Svalbard.

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

GBIF er en karttjeneste hvor en kan søke på artsbestemt, sted- og tidfestet informasjon fra hele Verden. GBIF formidler i dag ca. 265 millioner poster.


Tilgjengelighet og etikk

Tilgjengelighet og etikk

Samlingene er i stor grad digitalisert. Samlingsdatabasene utvikles i samarbeid med Museenes IT-organisasjon, MUSIT.

Innsamlingsvirksomheten til NTNU Vitenskapsmuseet er i tråd med de etiske retningslinjene til Det internasjonale museumsforbundet (ICOM, The International Council of Museums).

Samlingsplan forsideSamlingsplanen bygger på NTNU Vitenskapsmuseets strategi «Vitenskap i sentrum» og er en del av planverket for museets virksomhetsområder.