Samlinger

Samlinger

Bilde av kvinne som holder en steinaldergjenstand

Kulturhistoriske samlinger

Materiale fra menneskenes varierte kulturelle liv, fra steinalder til nyere tid

Illustrasjonsbilde: Mann som studerer skilpadde

Naturhistoriske samlinger

De naturhistoriske samlingene består av botanisk, zoologisk og geologisk materiale

Databaser

Databaser

GBIF-portalen er en karttjeneste som inneholder vitenskapelige data om planter, dyr, sopp og mikrober fra hele verden.

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

Deler av NTNU Vitenskapsmuseets kulturhistoriske og botaniske samlinger er digitalisert i våre samlinger på nett.

Samlinger på nett

Artskart er en karttjeneste hvor du kan søke på norske arter og så se hvor de er funnet (registrert) i Norge.

Artskart

 

Andre databaser


Tilgjengelighet og etikk

Tilgjengelighet og etikk

Samlingene er i stor grad digitalisert. UniMus er et samarbeidstiltak med formål å sikre drift og vedlikehold av museenes felles samlingsforvaltningsdatabaser i kommende treårsperiode.

Innsamlingsvirksomheten til NTNU Vitenskapsmuseet er i tråd med de etiske retningslinjene til Det internasjonale museumsforbundet (ICOM, The International Council of Museums).

Samlingsplanen bygger på NTNU Vitenskapsmuseets strategi «Vitenskap i sentrum» og er en del av planverket for museets virksomhetsområder.