Samlinger

Samlinger

NTNU Vitenskapsmuseets samlinger er bygget rundt vår kultur- og naturhistoriske virksomhet. De eldste objektene ble samlet inn av biskop Gunnerus på 1760-tallet, og hele tiden kommer det nytt materiale til. Samlingene spenner fra levende planter i Ringve botaniske hage til ulike digitale samlinger. Til sammen utgjør de kjernen i museets virksomhet, og brukes aktivt i både forskning, forvaltning, undervisning og formidling.

Til kulturhistoriske samlinger

Kulturhistoriske samlinger

Materiale fra menneskenes varierte kulturelle liv, fra steinalder til nyere tid

Til naturhistoriske samlinger

Naturhistoriske samlinger

De naturhistoriske samlingene består av botanisk, zoologisk og geologisk materiale

Tilgang til samlingsdata

Tilgang til samlingsdata

GBIF-portalen er en karttjeneste som inneholder vitenskapelige data om planter, dyr, sopp og mikrober fra hele verden.

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

Store deler av NTNU Vitenskapsmuseets kulturhistoriske samlinger er digitalisert og gjort tilgjengelig gjennom "Samlinger på nett".

Samlinger på nett

Artskart er en karttjeneste hvor du kan søke på norske arter og så se hvor de er funnet (registrert) i Norge.

Artskart

 

Andre databaser


Etikk

Etikk

Innsamlingsvirksomheten til NTNU Vitenskapsmuseet er i tråd med de etiske retningslinjene til Det internasjonale museumsforbundet (ICOM, The International Council of Museums).

Samlingsplanen bygger på NTNU Vitenskapsmuseets strategi «Vitenskap i sentrum» og er en del av planverket for museets virksomhetsområder.