Kulturhistoriske samlinger

Kulturhistoriske samlinger

Steinaldergjenstand. Foto Geir Mogen.Våre kulturhistoriske samlinger inneholder objekter fra menneskenes varierte kulturelle liv opp gjennom tiden. Samlingene omfatter arkeologiske og kulturhistoriske objekter fra stein-, bronse- og jernalder, middelalder og nyere tid.


Zoologiske samlinger

Zoologiske samlinger

Dag Dolmen med skilpadde. Foto Geir Mogen.Naturhistoriske samlinger er grunnsteinen for å forstå biologisk mangfold og livets historie. De zoologiske samlingene omfatter ca. 750 000 fysiske objekter. Disse oppbevares i en rekke magasiner og på mange forskjellige måter, alt etter størrelse og type.

 


Botaniske samlinger

Botaniske samlinger

Daglig leder Vibekke Vange med de levende samlingene i Ringve botaniske hage. Foto: Geir Mogen.De botaniske samlingene er vår felles kunnskapskilde om hva som finnes, og som har forekommet, av botaniske organismer. Samlingene brukes til forskning innen taksonomi/systematikk, biogeografi, bevaringsbiologi og miljøforhold.

 


Geologisamlingen

Geologisamlingen

Del av Hammers samling. Foto Karstein Hårsaker.NTNU Vitenskapsmuseets geologisamling, med mineraler, bergarter og fossiler hører til blant de tidligst innsamlede museumsobjektene i Norge.


Søkbare databaser

Søkbare databaser

Samlinger på nett

Databasen inneholder objekter fra kulturhistoriske samlinger, myntsamlinger og botaniske samlinger. 

Universitetsmuseenes fotoportal

Portalen inneholder bilder fra universitetsmuseenes kulturhistoriske fotosamlinger og samlinger forvaltet på vegne av andre institusjoner og personer.

Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger på nett

Universitetsmuseene i Norge har store arkeologiske samlinger. Samlingene inneholder titusenvis av gjenstander, fra ørsmå biter av flint til store vikingskip.

Universitetsmuseenes mynt- og medaljesamlinger

Mynt- og medaljeportalen inneholder opplysninger om mynter og medaljer i samlingene til landets universitetsmuseer og medaljene til Norges Bank.

An online bibliography of the Chironomidae

Portalen gir tilgang til en kontinuerlig oppdatert database på litteratur om fjærmygg (Diptera: Chironomidae). Registrerte brukere kan legge inn nye referanser.

Artskart

Artskart er en karttjeneste hvor en kan søke på norske arter og så se hvor de er funnet (registrert) i Norge med Svalbard.

GBIF - Global Biodiversity Information Facility

GBIF er en karttjeneste hvor en kan søke på artsbestemt, sted- og tidfestet informasjon fra hele Verden. GBIF formidler i dag ca. 265 millioner poster.


Tilgjengelighet og etikk

Tilgjengelighet og etikk

Samlingene er i stor grad digitalisert. Samlingsdatabasene utvikles i samarbeid med Museenes IT-organisasjon, MUSIT.

Innsamlingsvirksomheten til NTNU Vitenskapsmuseet er i tråd med de etiske retningslinjene til Det internasjonale museumsforbundet (ICOM, The International Council of Museums).

Samlingsplan forsideSamlingsplanen bygger på NTNU Vitenskapsmuseets strategi «Vitenskap i sentrum» og er en del av planverket for museets virksomhetsområder.