Forskning og samlinger

Forskning og samlinger

Forskning topp

Forskning og samlinger

NTNU Vitenskapsmuseet inkluderer Institutt for naturhistorie, Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Nasjonallaboratoriene for datering. De vitenskapelige samlingene, langtidsseriene og materialet fra forvaltningsgravinger er ofte utgangspunkt for forskning. Vi utvikler dessuten spesielle samlinger knyttet til fagområdene arkeologi og biologi. NTNU Vitenskapsmuseet har ansvar for kulturminneforvaltning i Midt-Norge. Dette innebærer arkeologiske undersøkelser, konservering og bevaring av gjenstander.

Muligheter og samarbeid

Funnet noe?

Funnet noe?

Har du funnet noe som kanskje kan være interessant?

Meld inn funn her!

person-portlet

Kontakt

Solveig Bakken
Forsknings- og samlingssjef
solveig.bakken@ntnu.no
73592147
+4790539321

person-portlet

Kontakt

Astrid Johansen
Forskningsrådgiver
astrid.j@ntnu.no
73592364
+4795988539