Studier

Studier

Våre institutter samarbeider med Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for biologi om undervisning og veiledning av mastergradsstudenter og doktorgradsstipendiater innenfor våre fagfelt. Veiledningen på master- og ph.d.-nivå er knyttet til museets forskergrupper

Museet har en tett tilknytning til samfunnet. Gjennom våre lovpålagte oppgaver har vi god kontakt med offentlig sektor, næringsliv og publikum. Studentene tar en aktiv del i dette gjennom sitt utdanningsløp. Museets læringsmiljø er ledende i nasjonal sammenheng hvor studentene utdannes med direkte bruk av magasin, samlinger og utstillinger. Feltundervisning og avansert teknologi er en vesentlig og integrert del av utdanningen.

Arkeologi

Arkeologi

Fonnfunn Oppdalsfjella, NTNU VitenskapsmuseetInstitutt for arkeologi og kulturhistorie deler ansvaret for NTNUs arkeologistudie på bachelor- og mastergradsnivå med Institutt for historiske og klassiske studier. Vårt institutt har hovedansvaret for undervisning av feltmetodekurs og emner rettet mot museumsarbeid, samt veiledning ved deltagelse på arkeologisk feltarbeid i feltsesongen.

Les mer om 

Biologi

Biologi

Foto: T. Ekrem, NTNU VitenskapsmuseetInstitutt for naturhistorie samarbeider med Fakultetet for naturvitenskap om undervisning på emner i biologi, og har hovedansvar for fag innen biosystematikk.

Instituttet gir også veiledning til masteroppgaver innen biosystematikk, biogeografi, økologi og bevaringsbiologi. 

Les mer om:

Forskerskoler

Forskerskoler


En forskerskole er et nettverk av akademikere og forskere ved flere institusjoner tilknyttet et forskingsmiljø. Formålet er å fremme forskning på et felt ved å øke kvaliteten til forskerutdannelse tilknyttet feltet. Doktorgradsstudenter tilbys undervisning, samlinger, et faglig forum og nettverk. Forskerskoler styrker fagmiljø som en helhet gjennom å koble sammen spesialiserte fagmiljø fra institusjoner, og åpner for tverrfaglig, tverrfakultært og internasjonalt samarbeid. 

NTNU Vitenskapsmuseet deltar på to forskerskoler