Bakgrunn og aktiviteter

Beatrix Vereijken er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hun leder NTNU Helse prosjektet EXACT, som fokuserer på utvikling og bruk av spillteknologi for aktiv, sunn aldring og rehabilitering. Hun er also prosjekt manager på EU prosjektet PreventIT, et personalisert helse og IKT prosjekt for å forebygge funksjonstap i alderdommen.

Utdanning:

  • Mastergrad i Eksperimentell psykologi, Nederland, 1987
  • Doktergrad i Bevegelsesvitenskap, Nederland, 1991

Forskningsinteresser:

  • Bevegelseskontroll, utvikling og læring
  • Bevegelsesproblem hos barn og eldre
  • Utvikling av helseteknologi for å stimulere aktiv aldring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner