Bakgrunn og aktiviteter

Beatrix Vereijken er professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hun leder NTNU Helse prosjektet EXACT, som fokuserer på utvikling og bruk av spillteknologi for aktiv aldring og rehabilitering. Hun er NTNUs PI for EU-IMI prosjektet Mobilise-D, som har som mål å koble digital mobilitetsvurdering til klinisk utfall for regulering og klinisk godkjenning, og var prosjekt manager på EU prosjektet PreventIT, et personalisert helse og IKT prosjekt for å forebygge funksjonstap i alderdommen. Hun er faglig leder for fakultetets kjernefasilitet NeXT Move.

Utdanning:

  • Mastergrad i Eksperimentell psykologi, Nederland, 1987
  • Doktergrad i Bevegelsesvitenskap, Nederland, 1991

Forskningsinteresser:

  • Bevegelseskontroll, utvikling og læring
  • Bevegelsesproblem hos barn og eldre
  • Utvikling av helseteknologi for å stimulere aktiv aldring
  • Sensor-baser måling av fysisk aktivitet og mobilitet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner