The 8th International IRAHSSE Conference 2024

Forsking – Institutt for lærerutdanning

The 8th International IRAHSSE Conference 2024

12.–14. juni 2024 skal Institutt for lærarutdanning (ILU) ved NTNU vera vertskap for den åttande internasjonale konferansen til International Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE). Forskargruppa HIPOLS har ei sentral rolle konferansearrangementet.

Hovudtemaet for konferansen er «Values in History, Social Sciences and Human Geography Education: Challenges for schools and teacher education».

Konferansen vil også vera open for påmelde, akseptert presentasjonar og fagleg debatt på spørsmål utanfor hovudtemaet.

Call for papers

Det vil vera mogeleg å delta fysisk eller digitalt.

Innmeldingsfristen for bidrag: 25. november 2023. 

Konferansen vert eit sjeldsynt godt høve til å presentera, diskutera faglege spørsmål og byggja eller vidareutvikla internasjonale forskarnettverk.

Det vil koma meir utfyllande informasjonar i månadsskiftet august/september 2023.