ShINE: Shakespeare i utdanning

FORSKNING – INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

ShINE: Shakespeare i utdanning

Illustrasjon barn og teater. Grafisk tegning.

Forskningsgruppen "Shakespeare i utdanning" undersøker de ulike innovative måtene lærere oppfordrer elevene til å lære av Shakespeare og språket hans, og hvordan Shakespeare er forblitt en ressurs i språkopplæring i Skandinavia og Europa. William Shakespeares samlede verker representerer en uovertruffen lærerressurs for engelsk språk og kultur, og hans innflytelse på verdenslitteraturen og teater er uten sidestykke. Studentene kan på tvers av språk og medieformer lett gjenkjenne kulturelle referanser, ikonografi og sitater fra Shakespeare, og skape rike berøringspunkter for undervisning i litteratur, teater, musikk, dans, kunst og derfra utvikle kritisk tenkning, kunstneriske uttrykk, språk og kommunikasjon.

Forskningsgruppen omfatter lærere, kunstnere og forskere som samarbeider i et aktivt forum for å integrere praksis, metode og litterær forskning. Vi skal generere ny forskning og dialoger om ressurser, erfaringer, utfordringer, bruk av oversettelser og bearbeiding, og undervisning gjennom forestilling for å undersøke måter å oppmuntre til en videre bruk av Shakespeare i alle utdanninger, samt tilrettelegging etter elevers ferdigheter, språk og alder. Internasjonalt samarbeid er planlagt med Gdánsk Shakespeare Theatre i Gdánsk, Polen, og Globe Education Programme i Storbritannia.

Våre forskningsområder inkluderer følgende:

  • Fryktfaktor: Hvordan håndtere motstand mot Shakespeares språk blant lærere og studenter.
  • Shakespeare i bearbeiding og oversettelse: Film, grafiske romaner, animasjon.
  • Shakespeare gjennom forestilling: Teater, studentforestilling, og Digital Theatre (The Globe Theatre's «Globe on Screen» -programmer som sendes som Shakespeares Globe forestillinger i kinoer).
  • Shakespeare i det flerkulturelle og flerspråklige klasserommet.
  • Shakespeare i modernisert og forenklet utgave: Shakespeare-bildebøker, tilpasninger for yngre eller svakere elever (for eksempel No-Fear Shakespeare, Simply Shakespeare, The Orchard Books of Shakespeare og Shakespeare Can be Fun!).
  • Shakespeare-innflytelser: Introduksjon av Shakespeare og hans fortellinger gjennom referanser i populærkulturen.
  • Shakespeare uten ord: Stumfilm, musikk, dans.

Kommende aktiviteter:

Løpende aktiviteter:

  • Samarbeidssessioner for å diskutere og presentere pågående forskning
  • Besøk til skolene \ samle data i Shakespeare i andre språk klasserom.
  • Samarbeid med teatre og utøvere.