ShINE: Shakespeare i utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

ShINE: Shakespeare i utdanning

Illustrasjon barn og teater. Grafisk tegning.

Forskningsgruppen "Shakespeare i utdanning" undersøker de ulike innovative måtene lærere oppfordrer elevene til å lære av Shakespeare og språket hans, og hvordan Shakespeare er forblitt en ressurs i språkopplæring i Skandinavia og Europa. William Shakespeares samlede verker representerer en uovertruffen lærerressurs for engelsk språk og kultur, og hans innflytelse på verdenslitteraturen og teater er uten sidestykke. Studentene kan på tvers av språk og medieformer lett gjenkjenne kulturelle referanser, ikonografi og sitater fra Shakespeare, og skape rike berøringspunkter for undervisning i litteratur, teater, musikk, dans, kunst og derfra utvikle kritisk tenkning, kunstneriske uttrykk, språk og kommunikasjon.

Forskningsgruppen omfatter lærere, kunstnere og forskere som samarbeider i et aktivt forum for å integrere praksis, metode og litterær forskning. Vi skal generere ny forskning og dialoger om ressurser, erfaringer, utfordringer, bruk av oversettelser og bearbeiding, og undervisning gjennom forestilling for å undersøke måter å oppmuntre til en videre bruk av Shakespeare i alle utdanninger, samt tilrettelegging etter elevers ferdigheter, språk og alder. 

Våre forskningsområder inkluderer følgende

 • Fryktfaktor: Hvordan håndtere motstand mot Shakespeares språk blant lærere og studenter.
 • Shakespeare i bearbeiding og oversettelse: Film, grafiske romaner, animasjon.
 • Shakespeare gjennom forestilling: Teater, studentforestilling, og Digital Theatre (The Globe Theatre's «Globe on Screen» -programmer som sendes som Shakespeares Globe forestillinger i kinoer).
 • Shakespeare i det flerkulturelle og flerspråklige klasserommet.
 • Shakespeare i modernisert og forenklet utgave: Shakespeare-bildebøker, tilpasninger for yngre eller svakere elever (for eksempel No-Fear Shakespeare, Simply Shakespeare, The Orchard Books of Shakespeare og Shakespeare Can be Fun!).
 • Shakespeare-innflytelser: Introduksjon av Shakespeare og hans fortellinger gjennom referanser i populærkulturen.
 • Shakespeare uten ord: Stumfilm, musikk, dans.

Aktiviteter og publikasjoner

Fagfellevurdert tidsskriftpublikasjon

 • Brataas, Delilah Bermudez. (2017) “The Alternating Utopic Revisions of The Tempest on Film.” Shakespeare on Screen: The Tempest and the Late Romances Cambridge University Press.
 • Brataas, Delilah Bermudez. (2018) “The Shadow’s Shadow, or Gendered Ambition in Asta Nielsen’s 1921 Hamlet.” Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies. 98(1).
 • Brataas, Delilah Bermudez. (2019) "The Blurring of Genus, Genre, and Gender in Margaret Cavendish's Utopias" SEDERI 29.
 • Brataas, Delilah Bermudez. (2019) 'Peculiar Circles’: The Fluid Utopia at the Northern Pole in Margaret Cavendish's The Blazing World" Utopian Studies 30(2); October 2019.
 • “Affecting the Anguish of Youth in Film Adaptations of Romeo and Juliet” Forthcoming in Shakespeare on Screen: Romeo and Juliet, Cambridge University Press, Forthcoming Autumn 2020.
 • Spesialutgave: «Shakespeare in/and Education» Volum 7, 2019 i tidsskrift Early Modern Culture Online

Seminarieserie: International Margaret Cavendish Seminar Series, juni 2019

 • Over 40 forskere fra 13 nasjoner presentert på litteratur, filosofi, vitenskapshistorie og visuell kunst.
 • Invitert foredragsholder: Forfatter, Siri Hustvedt

Kommende og løpende aktiviteter

 • Internasjonalt prosjekt (under utvikling): Performing Utopia in the North: Shakespeare in Education, Translation and Adaptation (PUNSETA)
 • Seminarer og workshops: International Shakespeare Association 2021, Taiwan
 • Nordic Shakespeare Society Conference: 2020 Göteborg
 • Shakespeare in Scandinavia, teaterforestillingsdatabase med Nordic Shakespeare Society

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe