Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser i engelsk litteratur og fagdidaktikk på følgende kurs: Kompetanse for Kvalitet (KFK) 1-7 og 5-10; Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.

 

Mine interesserområder er: drama og musikk som tilnærmingsmetoder i engelskundervisning, litteratur (short fiction, poetry and YA), grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT i klasserommet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Ofte, Ingunn; Pande-Rolfsen, Marthe Sofie; Duggan, Jennifer. (2017) Kompetanse for kvalitet. Læreren som student. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202567316.