Nettverk for kulturskolerelatert forskning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Nettverk for kulturskolerelatert forskning

Kulturskolerelatert forskning foregår med utgangspunkt i ulike fag, institusjoner og praksisfelt der kulturskole og andre skoleslag/opplæringsarenaer veksler på å stå i for- og bakgrunn. Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning (NNKF) ble formelt stiftet 27. oktober 2015 i forkant av konferansen Cutting Edge Kulturskole!, en konferanse med deltakelse fra flere nordiske land, fra ulike høyere utdanningsinstitusjoner, fra fagområder innen blant annet musikk, dans, drama/teater, sirkus, kunst og håndverk, skoleutvikling og utdanningsledelse og fra ulike typer lærerutdanninger. 

I alt fjorten personer fra sju høyere utdanningsinstitusjoner deltok på stiftelsesmøtet. Styringsgruppen ble bredt sammensatt på tvers av fag, institusjoner og regioner. Elin Angelo fra Institutt for lærerutdanning ble valgt som nettverkets leder. 

Intensjonene med nettverket er å initiere, fremme og koordinere kulturskolerelatert forskning i Norge og å bygge nettverk mellom forskere og mellom forskere og praksisfeltene. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Kulturskoleråd, som har opprettet en portal som samler informasjon om Norsk nettverk for kulturskolerelatert forskning. På siden finner du informasjon om nettverket, konferanserapport og mulighet for å skrive deg på epostliste for å motta informasjon fra nettverket.