MIDDAK: Middelalderdidaktikk

Forskning – Institutt for lærerutdanning

MIDDAK: Middelalderdidaktikk

Freskomaleri. En lærer sitter bak en talerstol. Elever sitter på benker med benkebord og bøker oppslått. Foto

Forskningsgruppa MIDDAK, Middelalderdidaktikk, ble etablert av historikere med eldre historie som hovedinteresse og -virkefelt. Slik historiedidaktikken handler om undervisning på historiefagets premisser, tar middelalderdidaktikken for seg hvordan middelalderen som periode kan formidles og forstås av lærere og elever i skolen.

Middelalderen er en omfattende historisk periode med et særegent kildemateriale og en sammensatt indre utvikling. Den er samtidig myteomspunnet, fantastisk og hyppig representert i populærkultur. Fagmiljøet i MIDDAK jobber med hvordan middelalderen kan og bør forstås i nåtida, og hvordan dette kan løftes fram i klasserommet.

Forskergruppa er også opptatt av middelalderens betydning i dag, for eksempel innenfor politisk kultur, nasjonsbygging, identitetsdiskurser og historiebruk.