Matematisk kognisjon

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Matematisk kognisjon

Vi forsker på mengdeoppfattelse og tallforståelse.

Forskningsgruppen kombinerer kognitiv grunnforskning med didaktisk forskning for å

  1. Utvikle en bedre forståelse for hvordan barn lærer matematikk, og
  2. Bidra til bedre opplæring i matematikk i barnehage og barneskole. 

Kognitiv grunnforskning

Forskningsgruppen utvikler en ny teori for hvordan mennesker oppfatter og estimerer mengder. Vi kombinerer empiriske studier og matematisk modellering for å finne svar på spørsmål som:

  • Hva er det kognitive grunnlaget for å lære og forstå matematikk?
  • Hvilke kognitive funksjoner er sentrale i å utvikle tallforståelse?
  • I hvilken grad er forutsetningene for å lære matematikk medfødt (nature vs nurture)?

Didaktisk forskning

Forskningsgruppen undersøker elevers strategier i arbeid med estimering og beregning av mengder, blant annet med kvikkbilder og terninger, for å finne svar på spørsmål som:

  • Hvordan kan arbeid med mengder utvikle barns tallforståelse?
  • Hvordan kan vi utvikle elevers strategier for estimering av kontinuerlige og diskrete mengder?