Bakgrunn og aktiviteter

Kristin Norum Skoglund er doktorgradsstipendiat i Utdanningsledelse ved Institutt for Lærerutdanning. Hun har bakgrunn som allmennlærer og skoleleder, med grunnutdanning som allmennlærer og videreutdanning på masternivå i både skoleledelse og Business Administration. 

Det pågående doktorgradsarbeidet omhandler interaksjon blandt ledere i styringsnivåer. Arbeidstittel: "Irregular Heartbeats" -exploring leadership interaction. A longitudinal constructionist case study of sustained collaborative networks in education. 

Hun har bred erfaring med undervisning innen ledelsesfagene. Blant annet på Master i Skoleledelse og ved den nasjonale Rektorutdanningen.

Prosjekttilknytning:

  • Universitetsskolesamarbeidet 
  • COTED: Collaboration for Teacher Education

Interesseområder:

  • Utdanningsledelse
  • Skoleledelse
  • Skoleutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Organisasjonsendring
  • Human Resources Management/ Personalledelse

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Skoglund, Kristin Norum. (2019) Leaders of sustained collaborative networks: tensions influencing interaction. International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) . International Congress for School Effectiveness and Improvem; Stavanger. 2019-01-08 - 2019-01-12.

2018

  • Skoglund, Kristin Norum. (2018) "Irregular Heartbeats" -exploring leadership interaction. THE 5th NAFOL CONFERENCE . NAFOL, Nasjonal forskerskole for lærerutdanning; Hamar. 2018-10-22 - 2019-10-24.