FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI OG ELEKTROTEKNIKK

Studier

– Institutt for IKT og realfag

student i virtuell virkelighet

Vil du lære å designe, konstruere og planlegge? I en ingeniørutdanning får du utvikle din tekniske kompetanse og datakunnskap. Mangler du opptakskrav, finnes det flere alternative veier til studiene, som Y-vei eller forkurs.

Masterprogram 2-årig, simulering og visualisering

Simulering og visualisering representerer en ny generasjon metoder og utviklingsverktøy for industriell utvikling og samfunnsplanlegging. Visualisering forteller noe om hvordan nye komplekse løsninger vil se ut, simulering forteller hvordan de utvikler seg over tid.

Bachelorprogram 3-årig, automatiseringsteknikk

Lær hvordan du kan bruke en datamaskin til å måle temperatur og hastighet, utvikle styringssystemer og instrumentere maskiner og prosesser. Du blir en allsidig ingeniør og kan tilpasse deg mange typer bransjer.

Bachelorprogram 3-årig, dataingeniør

Som dataingeniør får du bruke dine kreative evner til å forandre hverdagen. Du kan arbeide med innovasjon og nyskaping på heltid, skape noe nytt og være med på å bestemme hvordan framtida skal bli. I studiet legges det vekt på utvikling av ferdigheter og mye av undervisningen er programmering i praksis.

Bachelorprogram 3-årig, elkraftsystemer

Elkraft er et bredt fagområde som dekker produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi. Studiet har fokus på miljøvennlig energiproduksjon og gi en bred oversikt over utviklingen innenfor energiområdet.

Årsstudium 1-årig, forkurs for ingeniørutdanning

Forkurset er spesielt rettet inn mot personer med yrkesutdanning og praksis som ønsker å ta høyere teknisk utdanning. Kurset passer også for deg som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i realfag. Gjennom faga kommunikasjon og norsk, teknologi og samfunn, fysikk og matematikk, legger vi et godt grunnlag for å lykkes i ingeniør- og sivilingeniørutdanningen.