Om instituttet

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi

Om instituttet

Illustrasjonsfoto: studenter i arbeid

Institutt for Informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi vart oppretta i 2017 etter fusjonen mellom Institutt for Telematikk og NISLab. 

 

Visjon

Vi skaper effektive, motstandsdyktige, robuste og sikre kommunikasjonsnettverk, informasjonssystem og digitale tenester. 


Ledige stillingar

Ledige stillingar

Vil du jobbe med informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi?

Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi er nasjonal hovudleverandør av forskingsbasert kunnskap og kompetanse innan våre fagområde. 

For doktorgradstillingar er kravet ein mastergrad innan relevant fagområde. Nokreaav stillingene vil også kunne handle om flerbruksvarer, -teknologi eller tenester, og har derfor kvalifikasjonskrav knytt til statsborgarskap.


Ledige stillingar lyses ut via Jobbnorge og på NTNU si eige side for ledige stillingar.

Strategi

Strategi

Overblikk over strategiar og handlingsplanar som gjeld for instituttet. Instituttet sin strategi er underlagt strategiane for både Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) og for NTNU.

Gjeldande strategidokument

Strategidokumenter for NTNU og IE-fakultetet

Samarbeid med næringslivet

Samarbeid med næringslivet

Næringslivsnettverket KiD  er et samarbeidsforum for næringslivet, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og Institutt for datateknologi og informatikk. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene dateteknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.

Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.