Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Om instituttet

Illustrasjonsfoto: studenter i arbeidFagområdet telematikk handler om kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester og omfatter både teknologiske, samfunnsmessige og økonomiske aspekter av feltet.


Strategi

Overblikk over strategier og handlingsplaner som gjelder for instituttet. Instituttets strategi er underlagt strategier for henholdsvis Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) og NTNU. 

Gjeldende strategidokument

Strategidokumenter for NTNU og IE-fakultetet