Om instituttet

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Om instituttet

Illustrasjonsfoto: studenter i arbeidFagområdet telematikk handler om kommunikasjonsnettverk og nettverkstjenester og omfatter både teknologiske, samfunnsmessige og økonomiske aspekter av feltet.


Næringslivsnettverk

Næringslivsnettverket KiD

KiD nettverket er et samarbeidsforum for næringslivet, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og Institutt for datateknologi og informatikk. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene dateteknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.

Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.

Strategi

Strategi

Overblikk over strategier og handlingsplaner som gjelder for instituttet. Instituttets strategi er underlagt strategier for henholdsvis Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) og NTNU. 

Gjeldende strategidokument

Strategidokumenter for NTNU og IE-fakultetet