Om instituttet

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Om instituttet

Illustrasjonsfoto: studenter i arbeid

Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ble opprettet i 2017 etter fusjonen mellom Institutt for Telematikk og NISLab. 

 

Visjon

Vi skaper effektive, resiliente, robuste og sikre kommunikasjonsnettverk, informasjonssystemer og digitale tjenester. 


Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du jobbe med informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi?

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er nasjonal hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap og kompetanse innen våre fagområder. Vi gjennomfører i 2022 en betydelig satsning for å øke vår kapasitet til å levere utdanning, forskning, innovasjon og formidling for en bedre verden. Satsningen defineres av følgende utlysninger:

For stillingen som PhD er kravet en mastergrad innen relevant fagområde. Noen av stillingene vil kunne komme i befatning med flerbruksvarer, -teknologi eller tjenester, og har derfor kvalifikasjonskrav knyttet til statsborgerskap. 


Ledige stillinger lyses ut via Jobbnorge og på NTNUs egen side for ledige stillinger.

Strategi

Strategi

Overblikk over strategier og handlingsplaner som gjelder for instituttet. Instituttets strategi er underlagt strategier for henholdsvis Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) og NTNU. 

Gjeldende strategidokument

Strategidokumenter for NTNU og IE-fakultetet

Samarbeid med næringslivet

Samarbeid med næringslivet

Næringslivsnettverket KiD  er et samarbeidsforum for næringslivet, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og Institutt for datateknologi og informatikk. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene dateteknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.

Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.