KID intro

Næringslivsnettverket KID

KiD logo

Hva er vårt mål?

Vi ønsker å utvikle en portefølje av aktiviteter og tiltak som gir studentene et inspirerende og relevant blikk inn i deres egen mulige yrkesfremtid.

Vi vil synliggjøre behovet for kompetanse og ferdigheter som studentene tilegner seg gjennom studiene. I tillegg utvikler vi de faglige relasjonene mellom NTNU ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvem er vi?

Vi er spennende bedrifter og virksomheter som utvikler og leverer digitale produkter og tjenester av stor betydning i samfunnet. I KID samarbeider vi tett med IE-instituttene Institutt for datateknologi og informatikk og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Vårt styre består av en hovedvekt av representanter fra arbeidslivet. I tillegg er også ledelsen ved fakultetet og linjeforeningenene representert i styret. Fremtidige ansatte finner vi gjerne blant studentene ved NTNU.

Hva kan vi bety for deg som student?

Hent inspirasjon, kunnskap og råd til videre studier og karrierevalg:

  • i undervisningen og ved våre KID-arrangementer
  • i møte med entusiastiske ressurspersoner fra bedriftene og virksomhetene

person-portlet

Arrangement og møter

Arrangement og møter

Temakvelder

  • 23.01.23 Cybersikkerhet
  • 13.03.23 Velkommen til min arbeidsplass
  • 04.09.23 Sommerjobbrebus

Se linjeforeningenes nettsider for påmelding!

Styremøter

  • 23.01.23
  • 13.03.23
  • 16.05.23
  • 04.09.23 også årsmøte

Linjeforeninger

Linjeforeninger

Våre arrangement holdes i samarbeid med linjeforeningene. Påmelding skjer via:

NTNU-institutter

NTNU-institutter

Nettverket KID er etablert av følgende institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

Partnere

Partnere