Innovasjon

Innovasjon

Ingress

Kontaktpunkter for innovasjon og nyskaping

Vi samarbeider med nærings- og samfunnsliv om nyskaping og fornying, skaper arenaer for samarbeid og innovasjon, og jobber med innovasjonsprosesser og kommersialisering av forskningsresultater.

NTNUs økosystem for innovasjon og nyskaping omfatter en lang rekke aktører og tjenester.

Innovasjon for en bedre verden

NTNU bidrar til omstilling og samfunnsutvikling – og det har vi gjort i mer enn hundre år.

Vi skal:

  • øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen i samfunnet.
  • identifisere potensiale til å nye innovasjoner og nyskaping.
  • støtte opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse. 
  • synlig- og tilgjengeliggjøre innovasjonsaktiviteter.

Kontakt

Kontakt

Innovasjonsledervideo

Spinn-offs fra oss

Spinn-offs fra oss

Forskning er en nøkkelkilde for innovasjon. Vår forskning skaper fremtidens løsninger.

Spin-offs fra instituttet

Spin-offs fra vårt institutt

Arrangement

Arrangement

Bli med på våre arrangement:

For våre ansatte

For våre studenter

For våre studenter

NTNUs strategi

NTNUs strategi

Ved NTNU skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
NTNU har vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. I vårt strategiske arbeid skal våre innovasjonsledere bidra til å omsette mer forskning om til nytte.
 

NTNUs økosystem for innovasjon