Bakgrunn og aktiviteter

See the english version

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Schuckert, Felix; Katt, Basel; Langweg, Hanno. (2017) Source Code Patterns of SQL Injection Vulnerabilities. ARES'17. Proceedings of The 12th International Conference on Availability, Reliability and Security, Reggio Calabria, Italy — August 29 - September 01, 2017.